Pohja skola, byggd 1958, ligger i stadsdelen Pohja nära centrum av Seinäjoki. Elevantalet i skolan är runt 150 elever varje år. I skolan arbetar lärare och flera skolbiträden. Skolan består av årskurserna 1-6 och två specialklasser för barn med särskilda behov.
Skolan renoverades år 2013 och fick då utrymmen som uppfyller kraven för en modern skolgång. Samtidigt byggs också̊ en ny matsal och nya utrymmen för handarbete.

På skolgården finns en rink, grusplan och flertal redskap som uppmuntrar barnen till rörelse. Också den utrustning som skolan och föräldrarföreningen tillsammans har införskaffat möjliggör mångsidig motion under rasterna.

Vi vill att barnen i Pohja Skola lär sig att uppmärksamma och uppskatta alla i skolan. Förtroende och respekt mellan elever och vuxna främjar en trygg arbetsmiljö. Vi vill att aktivitet och gemenskap syns i allt vi gör. Pohja skola är en ”byskola mitt i stan”.