Lasten Parlamentti vaikuttamistyössä

Seinäjoen Lasten Parlamentin hallitus työsti tammikuussa 2023 kahdessa Teams-kokouksessaan oppilaskuntien ideoita kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Hallitus päätti kirjoittaa kolme eri vetoomusta, jotka osoitettiin Seinäjoen ala- ja yhtenäiskoulujen oppilaskunnille, opettajille sekä rehtoreille. Kirjeissä toivottiin koulujen yhteishengen jatkuvaa kehittämistä kaikkien osapuolten yhteisenä työnä ja kaikkien osallisuutta edistäen.

Lasten Parlamentin hallituksen jäseniä osallistui keskiviikkona 8.2.2023 kaupungintalon Valtuustosalissa järjestettyyn rehtoritapaamiseen, ja he veivät laatimansa kirjeen rehtoreille henkilökohtaisesti. Jäsenet esittelivät tilaisuudessa vetoomuksen ja myös vastasivat rehtorien esittämiin kysymyksiin.

Lisäksi Lasten Parlamentin hallitus toivoi, että vetoomuksia käsiteltäisiin niin oppilaskunnan hallituksen kokouksissa kuin koulujen henkilökunnan kokouksissa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa jokaiselle lapselle oikeuden ilmaista näkemyksensä vapaasti kaikissa häntä koskevissa asioissa ja oikeuden saada näkemyksensä huomioiduksi. Lapsen oikeuksien komitea korostaa, että tämä oikeus on sekä yksittäisellä lapsella että lapsiryhmillä. Kyse on lapsen oikeudesta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan sekä oman elinympäristönsä kehittämiseen.