Ansökan om förskoleskjuts lämnas till tjänster inom småbarnspedagogik, ansökningsblankett finns på förskoleundervisningens sidor

Alla nya elever i årskurs 1 som behöver skolskjuts ansöker om skjuts med en elektronisk ansökan.

Utöver förstaklassare kan även andra elever behöva ansöka om skolskjuts.

Skolskjuts kan ansökas exempelvis i följande situationer:

  • Elevens skolplats ändras eftersom eleven blir vald till en klass med särskild inriktning, intensifierad undervisning eller specialklass
  • På grund av elevens hälsotillstånd behöver eleven skolskjuts
  • Skolvägen är för ansträngande eller farlig för eleven
  • Skjuts som beviljats för en viss tid tar slut och vårdnadshavaren ansöker om skjuts på nytt

Kilometergränser för skolskjutsförmån:

  • Förskola: 3 km
  • Årskurs 1–3: 3 km
  • Årskurs 4–9: 5 km