Seinäjoen kaupunki sai Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen

Viisi lasta nauraa kiipeilytelineen sillalla.
Suomen Unicef on myöntänyt Seinäjoen kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tunnustus on voimassa seuraavat kaksi vuotta, jonka aikana työskentely uusien tavoitteiden parissa jatkuu. Seinäjoki aloitti Lapsiystävällinen kunta -työn vuonna 2019.

Tunnustusta myöntäessään Suomen Unicef on arvioinut Seinäjoen Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan sisältyviä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä niiden tuloksia. Seinäjoen tavoitteet Lapsiystävällinen kunta -työssä olivat:

  1. sisällyttää kaupunkistrategiaan tavoitteeksi lapsiystävällisyyden ja lapsen oikeuksien toteutuminen
  2. ehkäistä syrjintää pyrkimällä vaikuttamaan kaupunkilaisten asenteisiin
  3. ottaa käyttöön lapsivaikutusten arviointi ja laatia siihen selkeät ohjeistukset
  4. edistää lasten ja nuorten mielen hyvinvointia heille suunnatuissa palveluissa
  5. kehittää lasten ja nuorten osallisuutta edistäviä rakenteita ja vaikuttamismahdollisuuksia
  6. lisätä lasten ja nuorten arkiympäristöjen turvallisuutta.

– Olemme erittäin iloisia myönnetystä tunnustuksesta. Tavoitteemme olivat kunnianhimoisia, mutta onnistuimme asettamaan työllemme riittävän konkreettiset toimenpiteet. Erityisen iloinen olen siitä, että lasten ja nuorten mielipiteitä huomioidaan nyt entistä paremmin, ja heidän kuulemisensa on tullut osaksi päätöksentekoa, sanoo Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän puheenjohtaja Pekka Hautamäki.

Suomen Unicef kiittää Seinäjokea erityisesti siitä, että toimintasuunnitelman avulla on saatu aikaan konkreettisia tuloksia lapsille ja nuorille: esimerkiksi parannettu lasten arkiympäristöjen turvallisuutta, lisätty lapsia ja nuoria kohtaavien ammattilaisten osaamista mielen hyvinvoinnin edistämisessä ja käynnistetty Seinäjoen lapsiparlamentin toiminta nuorempien lasten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Lapsen oikeuksista ja Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöstä on viestitty monipuolisesti motivoiden laajaa joukkoa edistämään lapsen oikeuksia.

– Seinäjoella on tehty hienoa työtä lapsen oikeuksien edistämiseksi, ja on ilo jatkaa yhteistyötä! Seinäjoki on kiinnittänyt paljon huomioita lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen, mikä näkyy positiivisesti kunnan lasten ja nuorten omissa kokemuksissa osallisuudestaan. Seinäjoki on varmistanut rakenteellisilla toimenpiteillä, että lapsen oikeuksien edistäminen on pysyvää ja koko kuntaa velvoittavaa työtä myös jatkossa. Lapsivaikutusten arvioinnin systemaattinen käyttöönotto kunnan päätöksenteossa on tästä yksi konkreettinen esimerkki, summaa Suomen Unicefin erityisasiantuntija Oona Kareinen.

Tunnustus ei tarkoita, että työ lapsen oikeuksien hyväksi olisi Seinäjoella valmis, vaan Seinäjoki sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä ja lapsen oikeuksien toteuttamista. Seinäjoelle nyt myönnettävä tunnustus on voimassa kaksi vuotta. Tulevien vuosien toimintasuunnitelman laatiminen aloitetaan vuoden 2024 aikana. Unicef kannustaa Seinäjokea jatkamaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamista, varmistamaan jatkossakin alueellisten yhteistyörakenteiden toimivuuden sekä laajentamaan lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa.

Mikä on Lapsiystävällinen kunta -malli?

Lapsiystävällinen kunta -malli on Unicefin kunnille tarjoama työväline. Mallin avulla kunnat voivat tehdä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa. Suomesta mallissa mukana on tällä hetkellä 59 kuntaa, ja se tavoittaa 55 prosenttia Suomessa asuvista lapsista. Seinäjoki on toteuttanut Lapsiystävällinen kunta -työtä vuodesta 2019 alkaen. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.

Lue lisää mallista ja Seinäjoen Lapsiystävällinen kunta -työstä.