Pikkulinnun päiväkoti, Lintuviita 3, 60150 Seinäjoki

044 7541630 pikkulinnun.paivakoti@seinajoki.fi

Pikkulinnun päiväkoti on pieni, turvallinen pesäpaikka Lintuviidalla, Kasperin kaupunginosassa. Toimimme Pappilantien päiväkodin sateliittiryhmänä.

Pikkulinnun 29 paikkainen päiväkoti toimii asuinkerrostalon katutasossa, mukavan ja turvallisen oman piha-alueen ympäröimänä. Pikkulinnun henkilökunta on työskentelytavaltaan lasta kuuleva, tukeva ja arvostava. Arjessamme ensiarvoisen tärkeänä pidämme lapsen mahdollisuutta saada aikuisen hellää huomiota ja turvallista syliä.

Päiväkoti on auki arkisin 6 – 18 ennalta tehtyjen hoitoaikavarausten mukaan.

Pikkulinnun päiväkodin toiminta ja varhaiskasvatus perustuvat yhteisöllisyyteen.

Pikkulinnussa eri-ikäiset lapset saavat kasvaa ja kehittyä yhdessä, oppien toinen toisiltaan. Yhteisöllisyys tarjoaa lapsille luonnollisen mahdollisuuden oppia huomioimaan ja toimimaan niin isompien kuin pienempienkin kavereiden kanssa. Yhteisöllinen toimintamme mahdollistaa lasten keskinäisten ystävyyssuhteiden luomisen yli ikärajojen sekä sisarusten yhdessäolon hoitopäivän aikana.

Pikkulinnussa lapselle tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa päivän kulkuun tuomalla esiin toiveitaan ja ideoitaan sekä tekemällä omia pieniä valintoja. Aikuinen on toiminnan mahdollistaja sekä vastaa siitä, että päiväkodissa on tarjolla monipuolista ja mielekästä tekemistä.

Ohjattu toiminta toteutetaan pienryhmissä, jotka muodostuvat lapsen iän tai harjoiteltavan asian mukaan. Päiväkoti tukee perheitä heidän kasvatustehtävässään antamalla lasten tarpeiden mukaista varhaiskasvatusta yhteistyössä vanhempien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Jokaisen lapsen yksilöllisyyttä kunnioitetaan. Lasten erilaisuus koetaan rikkautena. Kasvatusilmapiiri on vuorovaikutteista ja lapseen luottavaa. Lasten annetaan itse yrittää ja kokeilla erilaisia asioita aikuisten tukemana. Jokaisen annetaan kasvaa rauhassa ja omassa tahdissaan pikkulintulaiseksi, tutustuen uusiin ihmisiin ja ympäristöön.