Raviskan leikkipuistotoiminta on Seinäjoen kaupungin tarjoamaa maksutonta avointa varhaiskasvatusta. Raviskan leikkipuistoa voivat käyttää perheet, jotka eivät käytä muita varhaiskasvatuspalveluja.

Avoimeen varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen kotihoidontuki säilyy.

Raviskan leikkipuiston kerhot  on tarkoitettu 2-5-vuotiaille lapsille.

Tammi-helmikuulla 2024 voit hakea  vielä kevään 2024  Raviskan kerhoihin.

Raviskan leikkipuisto  loppuu kokonaan  24.5.2024.

Yhdelle lapselle voi tehdä hakemuksen enintään kahteen kerhoryhmään. Kirjaathan kerhotoiveesi hakemuksen lisätietoja-kohtaan.

Leikkipuistossa on ponikerhoja ja liikuntakerhoja

Raviskan leikkipuistossa tehdään tiivistä  yhteistyötä Seinäjoen poniravikoulun kanssa.

Toimintamme  tarkoituksena on tarjota perheiden lapsille virikkeellistä toimintaa ja mahdollistaa hetki yhdessäoloa saman ikäisten kanssa. Toimimme yhteistyössä perheiden kanssa ja tarjoamme turvallisen ja mukavan toimintaympäristön lapselle.

Leikkipuistossa korostuu yksilöllisten taitojen kehittäminen liikunnan ja ponitoiminnan kautta. Samalla kehitetään yhteisöllisiä taitoja, toisen huomioimista ja yhteisten sääntöjen oppimista.

Raviskan leikkipuistoesite kevät 2024