Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen, kasvun ja kehityksen tukeminen sekä koko kouluyhteisön hyvinvointi.

Kouluterveydenhuolto on sekä ennaltaehkäisyä että sairauksien hoitoa.

Terveystarkastusten ja -neuvonnan lisäksi kouluterveydenhuoltoon kuuluu

 • ensiavun antaminen äkillisissä sairastumisissa ja koulutapaturmissa
 • koulun kriisityöhön osallistuminen
 • yhteistyö vanhempien ja oppilashuollon henkilöstön kanssa
 • valtakunnallisen rokotusohjelman toteutus
 • näön, kuulon ja mielenterveyden erikoistutkimukset peruskoululaisille koululääkärin lähetteellä maksutta
 • Seinäjoen terveyskeskuksen hammashoidon palvelut.
 • koulutilojen terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset kolmen vuoden välein

Millaisissa asioissa kouluterveydenhoitajalle?

 • terveydenhoitaja kutsuu oppilaan terveystarkastukseen vuosittain joka luokka-asteella
 • sairastuminen tai tapaturma koulupäivän aikana
 • ajanvarauksella pienet hoitotoimenpiteet, esim. ompeleiden poisto
 • lasta, nuorta tai kotiväkeä huolestuttava asia (esim. kaverisuhteet, kiusaaminen, muutokset perherakenteessa)
 • halu keskustella kasvuun tai kehitykseen (esim. murrosikään) liittyvistä asioista
 • nuoren tarve saada tietoa seurusteluun tai ehkäisyyn liittyvissä asioissa
 • nuori haluaa tietoa tupakoinnin lopettamisesta tai päihteiden haitoista
 • äkillisesti sairastuneen alle 12 v lapsen vanhempi saa todistuksen terveydenhoitajalta
 • oppilaat ja heidän vanhempansa voivat kääntyä oppilaan oman terveydenhoitajan puoleen lapsen tai nuoren terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissään

Milloin koululääkärin vastaanotolle?

 • lääkärintarkastukseen kutsutaan kaikki I, V ja VIII luokan oppilaat. Oppilaan vanhemmat kutsutaan mukaan näihin laajoihin terveystarkastuksiin, joissa arvioidaan lapsen ja nuoren lisäksi koko perheen hyvinvointia.
 • koululääkäri hoitaa myös koulunkäyntiä haittaavia sairauksia, kuten esimerkiksi mielenterveyden ja oppimisen ongelmia

Muissa lääkärinhoitoa vaativissa asioissa varaa aika omalta lääkärinvastaanotolta terveyskeskuksesta

 • esim. vapaa-ajan tapaturmat
 • pitkäaikaissairauksien seuranta (esim. astma)
 • akuutit sairaudet ( esim. korva- ja silmätulehdukset)

Eristysajat kouluterveydenhuollossa