Opetus- ja kouluyhteistyö tiivistyy ystävyyskaupunki Schweinfurtin kanssa

Seinäjoen kaupunki tiivistää yhteistyötä perus- ja lukio-opetuksessa ystävyyskaupunki Schweinfurtin kanssa.

Seinäjoen kaupungin opetuspalveluissa aloitettiin aktiivinen kumppanikoulujen etsiminen ystävyyskaupunki Schweinfurtista vuonna 2020.

– Kansainvälistymisen tavoitteet on kirjattu opetuspalvelujen strategiaan ja on hyvä, että yhteistyön käynnistämisen suunnittelu on edennyt virtuaalisesti korona-aikanakin. Seinäjoesta ollaan kiinnostuneita. Opetuspalvelujen kokonaisuus on tärkeä lisä tulevaisuuden pitkäjänteiseen työhön Schweinfurtin kanssa, kertoo perusopetusjohtaja Jari Jaskari.

Alkavan yhteistyön tavoitteena on tukea oppilaiden 4. luokalta alkavan valinnaisen saksan kielipolkua alakoulusta aina lukioon asti. Oppilaat ja kodit näkevät saksan opiskelun kiehtovana ja yhteistyö ystävyyskaupunkien välillä vahvistaa perusteita kielen valintaa ajatellen. Opintopolkuun on suunniteltu esimerkiksi vastavuoroisen oppilasvaihdon sisältyminen opintoihin 8. luokalla.

Kielten opiskelun lisäksi yhteistyö pitää sisällään myös monipuolista pedagogista yhteistyötä, jonka alustava suunnittelu lähti käyntiin jo korona-aikana.

– Oppilasprojekteissa ajankohtaisia aiheita ovat kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja digitaalisuus. Tulevaisuudessa Seinäjoella on myös opettajien job shadowing -vaihtoja että opettajille suunnattuja pedagogisia online-kahviloita, kertoo apulaisrehtori Marika Ojala.

Seinäjoen perusopetus ja lukiokoulutus ovat yhdessä saaneet uuden Erasmus+ -ohjelmakauden akkreditoinnin, mikä osaltaan mahdollistaa monipuolisesti liikkuvuuksien toteuttamista ohjelmakaudella 2021-2027.

– Seinäjoen lukiolla on myönteisiä kokemuksia aiemmasta Schweinfurtiin tehdystä saksan opiskeluun liittyvästä yhteistyöstä. Uusi EU-rahoitteisten hankkeiden malli mahdollistaa monipuolisen yhteistyön suunnittelun tulevaisuudessa, kertoo lukion lehtori Ville Hakala.

Lisätiedot:
kansainvälisten asioiden koordinaattori, opetuspalvelut/perusopetus Marika Ojala, p. 050 517 9867
kansainvälisten asioiden vastaava, opetuspalvelut/lukio-opetus Ville Hakala, p. 040 086 5772

Ystävyyssuhteet Schweinfurtin kanssa solmittiin jo 1970-luvulla. Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluissa järjestetään vuosittain nuorisovaihtoja. Seuraava nuorisovaihto järjestetään Schweinfurtissa kesäkuussa 2022.