+
Tulosta
Etusivu

Meidän hyvä fiilis

Yhteisön hyvinvoinnin edellytys on hyväksyvä ja myönteinen ilmapiiri. Yhdessä sovitut säännöt tuovat turvaa ja lisäävät luottamusta.

Luottamuksen kulttuuri syntyy arjen arvostavan kohtaamisen kautta kaikkia osallistamalla ja vahvistuu myötätuntoisessa ilmapiirissä.

Yhdessä yhteistyöllä –toimintamalli yhdenvertaistaa eri yksiköiden käytänteet kiusaamisen ehkäisemiseen ja konfliktien ratkaisemiseen.


Lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka, joka ohjaa keskittymään vahvuuksiin ja vahvistaa hyväksyvää ja myönteistä ilmapiiriä.

Jokaisella yksiköllä on Yhdessä yhteistyöllä-tiimi. Tiimi vastaa Yhdessä yhteistyöllä –toimintamallin käynnistämisestä ja sen sisällyttämisestä koulun suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Yhdessä yhteistyöllä -toimintamallin tärkeänä tehtävänä on lisätä kaikkien osallisuutta sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Toimintamalli käsitellään vuosittain yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, sekä käydään läpi oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Toimintamallista tiedotetaan oppilaiden huoltajia.

Koulun suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sisältyvät seuraavat yhteiset periaatteet:

- Miten yhteisöä vahvistetaan positiivisen pedagogiikan menetelmin?
- Miten kehitetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja?
- Miten huolehditaan jatkuvasta ryhmäyttämisestä?
- Miten oppilaiden osallisuutta koulun ja luokan toimintakulttuurin rakentumisessa edistetään?
- Miten yhteinen luottamus ja vuoropuhelu koulun aikuisten ja oppilaiden välillä vahvistuu?
- Miten toteutetaan välittömän puuttumisen periaatetta?
- Miten kotien osallisuutta koulun toimintakulttuurin rakentumisessa edistetään ja mahdollistetaan?
- Yhdessä yhteistyöllä –toimintamallin mukainen konfliktien ratkaisumalli käytössä.
- Oppilaiden kouluhyvinvoinnin kokonaistilanteen arviointi ja seuranta.


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki