Alla barn som är varaktigt bosatta i Finland är enligt lag läropliktiga. Läroplikten börjar i allmänhet det år då barnet fyller sju år. Grundskolan omfattar årskurserna 1–9 och är avsedd för 7–16-åringar. Under de första sex åren har eleverna som regel en klasslärare som undervisar i alla eller i de flesta ämnena. I de tre högsta årskurserna är undervisningen huvudsakligen ämnesundervisning där olika ämneslärare undervisar i sina läroämnen.

Eleven utför sin läroplikt i grundskolan och får ett avgångsbetyg. Därefter kan eleven söka till studier på andra stadiet.  I grundskolan får eleven avgiftsfritt läroböcker och annat studiematerial.

Verksamheten och undervisningen i skolorna grundas på läroplanen. Den klarlägger hur man arbetar i skolan och vad varje skola betonar i sin verksamhet. Skolornas läroplaner finns på skolornas egna webbplatser. Man lär sig på många olika sätt i skolan. Målet är att barnens övergripande kunskaper utvecklas och att de lär sig färdigheter som behövs i framtiden. 

Fenomenbaserad inlärning hör till dagens skola. I skolan får man kunskap om fenomen i den verkliga världen och man samarbetar över ämnesgränserna. Man lär sig att diskutera, fråga och ifrågasätta i dagens skola.

Grundskolan i Seinäjoki ger många möjligheter. Det finns möjlighet att söka till tvåspråkig undervisning redan från årskurs ett (Marttila skola) och funktionell undervisning (Törnävä skola) samt musikbetonad undervisning från årskurs 2 (Hyllykallio skola).

När högstadiet börjar ökar möjligheterna. Vi har tvåspråkig undervisning (Seinäjoen lyseo), idrottsbetonad undervisning (Seinäjoki samskola och Nurmo högstadium), musikbetonad undervisning (Seinäjoen lyseo) samt matematikbetonad undervisning (Nurmo högstadium).