+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Alakoulut » Kivistön koulu » Yhdessä yhteistyöllä - Menettely oppilaan kiusaamistapauksissa

Yhdessä yhteistyöllä - Menettely oppilaan kiusaamistapauksissa

Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä –toimintamalli sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2 luku, 13 §/2013).

Toimintamalli ohjaa arvostavaan kohtaamiseen sekä konfliktien rakentavaan ratkaisemiseen. Yhdessä yhteistyöllä vahvistamme luottamuksen kulttuuria ja lisäämme sosiaalista yhdenvertaisuutta.

Toimintamalli perustuu moniammatillisen osaamisen hyödyntämiseen, oppilaiden osallistamiseen sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

Kivistön koulun "Meidän hyvä fiilis" – suunnitelmaan voit tutustua tästä (pdf, 0.46 Mt)

Konfliktitilanteiden ratkaisu Kivistön koulussa

Kivistön koulussa on käytössä Yhdessä yhteistyöllä toimintamallin mukainen konfliktien ratkaisumalli. Käytämme kaupungin yhteistä ohjeistusta, sekä konfliktitilanteisiin liittyviä Konfliktien ratkaisumalli seuranta/jälkikäsittely-lomakkeita.

Tavoite on saada aikaan oppilaiden omasta toiveesta nouseva yhteinen sopimus, joka perustuu oppilaiden tapaamisessa sanoittamiin toiveisiin. Asiasta laaditaan yhteinen sopimus. Kun oppilaat hyödyntäen omia vahvuuksiaan pääsevät yhteiseen sopimukseen, ansaitsevat he kehun ja kannustuksen, koska he ovat ratkaisseet tilanteen itse. Lisäksi oppilaille voi kertoa, että näin toimiessaan he ovat osoittaneet erinomaista kykyä ratkaista vaikeita tilanteita.

Kivistön koulun malli

  • Riitatilanteisiin puututaan välittömästi ja kaikkia osapuolia kuullaan.
  • Opettaja selvittää tilanteen asianomaisten ja tarvittaessa yhdessä kollegan kanssa.
  • Konfliktin jatkuessa lähetetään viesti koteihin tavoitteesta ratkaista ristiriitatilanne.
  • Molempia konfliktin osapuolia kuullaan erikseen, jonka jälkeen kokoonnutaan yhteispalaveriin tavoitteena laatia yhteinen sopimus, josta tieto koteihin.
  • Sovitaan aika, esim. 2 viikkoa, jonka jälkeen kokoonnutaan pohtimaan, onko sopimuksesta pidetty kiinni.
  • Mikäli tilanne ei ole korjaantunut, konfliktin osapuolet kutsutaan huoltajineen neuvotteluun asian ratkaisemiseksi yhdessä.
  • Sovitaan uusi seuranta-aika ja palaveri.
  • Mikäli tilanne ei vieläkään korjaannu tai huoltajat eivät kykene yhteistyöhön, oppilashuoltoryhmä ottaa tilanteen hallintaan.

Opettajan tai rehtorin on ilmoitettava tietoonsa tulleesta tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta kaikkien osapuolten huoltajille.


Kivistön koulu

Tuomikatu 8

60100 Seinäjoki

p. 050 464 4406 (rehtori)

p. 050 379 2338 (opettajainhuone)

etunimi.sukunimiseinajoki.fi