Ansök om småbarnspedagogik med en elektronisk ansökan

Ansökan om småbarnspedagogik bör lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver småbarnspedagogik, i akuta situationer två veckor innan platsen behövs.

Med samma ansökan ansöker man också om förskoleplats, servicesedel till ett privat daghem, förflyttning från en kommunal plats inom småbarnspedagogiken till en annan, avgiftsfri lekverksamhet (öppen småbarnspedagogik).

Familjen får beslutet om plats inom småbarnspedagogiken ungefär 2 veckor innan startdatum antingen elektroniskt på Suomi.fi -tjänsten eller per post.

Man måste säga upp sin plats inom småbarnspedagogiken före slutet av föregående månad med en fritt formulerad skriftlig anmälan.

Om ni kan inte fylla i den elektronisk ansökan, kontakt varhaiskasvatus@seinajoki.fi