Alakylä skola är en grundskola i Seinäjoki i Södra Österbotten. Tyngdpunkten för vår skola är ansvarsfull skolgång, fostran till företagsamhet och användning av informationsteknologi i undervisningen.

Vår paroll är Alakylä skola är en trygg, omtänksam, uppmuntrande och företagsam skola.

Alakylä skola tillämpar läroplanen för grundskolorna i Seinäjoki stad.

Samarbetet mellan skolan och hemmet

Det är möjligt för intresserade föräldrar att delta i versamheten för föräldrakommittén. Målet är att samarbeta med skolan och stödja undervisningsarbetet. Ytterligare samlar vi pengar genom att ordna olika evenemang.