Lintuviita skola är en del av Kasperihuset, som inkluderar ett daghem, en barnrådgivning, en tandklinik och hobbyanläggningar. I Lintuviita skola har vi åtta klasser i årskurs 1-6 ,två specialklasser( 1-3 och 4-6), förberedande undervisning och finska som andra språk. Eftermidagsverksamhet anordnas för eleverna i första och andra klass i gårdsskolans lokaler.