Asukkaiden hyvinvoinnin tilaa kuvaava Hyvinvointiraportti valmistui

Ihmisiä jumppaamassa kuntosalissa.
Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kuntien keskeinen tehtävä. Kuntien on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä seurattava kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan hyvinvointitarpeisiin. Juuri valmistunut hyvinvointiraportti kokoaa tiedot vuodelta 2023.

Tilastoissa ei juurikaan muutoksia, palvelut tavoittavat asukkaita hyvin

Hyvinvointiraporttiin on päivitetty seurattavat mittarit ja toimenpiteet vuoden 2023 osalta. Nämä perustuvat Hyvinvointisuunnitelmaan, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2021. Hyvinvointisuunnitelmassa on kolme isoa tavoitetta: kaikille mahdollisuus osallisuuteen; hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta ja palvelut; sekä hyvät arkiympäristöt.

Hyvinvointiraportin tilastoissa ei ole juurikaan muutoksia edellisen vuoden raporttiin verrattuna. Joko uusia tietoja ei ole vielä saatavilla tai luvut ovat pysyneet lähes samoina. Raportissa seurataan myös kaupungin palveluiden käyttöä. Kävijämäärät kaupungin palveluissa jatkavat edelleen kasvuaan lähes kaikissa palveluissa, mikä osoittaa palveluiden tarpeellisuuden. Kaupungin palveluihin ollaan pääosin tyytyväisiä ja ne tavoittavat asukkaita hyvin.

Hyte-kerroin kannustaa hyvinvoinnin edistämiseen

Vuonna 2023 kunnille maksettiin ensimmäisen kerran kuntien valtionosuuksia HYTE-kertoimen perusteella. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeen. Vuoden 2023 lukujen perusteella Seinäjoelle on maksettu HYTE-kertoimen mukaan 1 292 900 euroa.

Rantasaari Henna

hyvinvointipäällikkö , Hyvinvointi ja osallisuus