Gymnasiet Seinäjoen lukio, Södra Seinäjokis enhet

Om gymnasiet

Vårt gymnasium erbjuder allmänbildande studier i små undervisningsgrupper. Vi hjälper den studerande att identifiera sina egna styrkor och att hitta en individuell väg till intressanta fortsatta studier.
Närhet är vår styrka. I en liten gemenskap känner alla varandra, vilket stärker vi-andan och ger möjlighet till personlig handledning. Vi är en enserieskola med två grupper, som är unikt på riksnivå. De som studerar hos oss går sina två första år i Peräseinäjoki och slutför studierna vid gymnasiet Seinäjoen lukio.
Vår gymnasiemodell bygger på en omfattande mängd valbara kurser, som vi genomför i samarbete med Seinäjoen lukio. Det kan vara svårt för en ny studerande att bilda sig en helhetsuppfattning om gymnasiestudierna. Hos oss har vi gjort studieplaneringen så lätt som möjligt.

Teijo Päkkilä, rektor vid Seinäjoen lukio
Soili Vainionpää
, ansvarig lärare vid Södra Seinäjokis enhet