+
Tulosta
Etusivu

Yksityiseksi perhepäivähoitajaksi hakeminen

Koulutus

Seinäjoen kaupungissa yksityisiltä perhepäivähoitajilta vaaditaan koulutus. Suositeltava koulutus on Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
(40 ov) joka on sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkinto.
Koulutus antaa valmiudet ja pätevyyden toimia yksityisenä tai kunnallisena perhepäivähoitajana yksin tai ryhmäperhepäivähoidossa. Muu soveltuva koulutus voi olla esimerkiksi lähihoitajakoulutus.

Ennen aloittamista

Täytä hakemus yksityiseksi perhepäivähoitokodiksi. Hakemus löytyy täältä.
Ota yhteyttä yksityisen perhepäivähoidon yhteyshenkilöön Riina Koivusaloon riina.koivusaloseinajoki.fi, p. 040-8680905.
Hän tulee alueen perhepäivähoidon ohjaajan kanssa kodin tarkistuskäynnille, jossa tarkistetaan kodin ja ulkoalueen turvallisuus ja soveltuvuus perhepäivähoitopalveluun.
Yksityisen perhepäivähoitajan tulee toimittaa rikosrekisteriote nähtäväksi ennen toiminnan aloittamista.
Lisätietoa otteen tilaamisesta oikeusrekisterikeskuksesta.

Kun koti on hyväksytty ja vaadittavat asiakirjat esitetty, hoitaja saa hyväksymisilmoituksen yksityisen perhepäivähoidon aloittamisesta. Hoitaja toimittaa hyväksymisilmoituksen Kelalle.

Omavalvontasuunnitelma

Jokaisen yksityisen perhepäivähoitajan täytyy laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma 6 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Omavalvontasuunnitelma tulee olla julkisesti näkyvillä. Suunnitelmaa on arvioitava ja seurattava säännöllisesti ja tarpeiden mukaan päivitettävä.

Perustamisilmoitus verottajalle

Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä. Hoitaja tekee toimintansa aloittaessaan perustamisilmoituksen verottajalle. Ilmoittaminen tehdään lomakkeella (Y3). Vero.fi sivulta löydät lisätietoa yksityisen perhepäivähoitajan verotuksesta.

Eläkevakuutus

Yksityisen perhepäivähoitajan tulee ottaa lakisääteinen, yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen, yrittäjän eläkevakuutus.

Mikäli työtulot ylittävät 7 799,37 € (v.2019) on YEL pakollinen. Yksityiselle perhepäivähoitajalle suositellaan vastuuvakuutuksen ottamista. Hoitajan tai perheen kotivakuutus ei korvaa työaikana sattuneita vahinkoja. Kun yksityinen perhepäivähoitaja on aloittamassa yritystoimintaa, niin kannattaa olla yhteydessä myös TE-toimistoon josta saa tietoa yritystoiminnan aloittamisesta.

Tulot

Yksityinen perhepäivähoito ja yksityiset ryhmikset toimivat yksityisen hoidon tuella ja siihen liittyvällä kuntalisällä sekä hoitajan määrittelemällä asiakasmaksulla.

1.1.2019 alkaen kuntalisän (319 eur/kk) maksamisen edellytyksenä on yli 20 tunnin viikoittainen hoitoaika. Lasten yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, mikäli perheelle maksetaan äitiys-/vanhempainrahaa.
Yksityisen hoidon tuki sekä kuntalisä maksetaan Kelan kautta. Lisätietoa kuntalisästä antaa Tarja Siik puh 06 416 2169.

Hoitomaksut ja yksityisen hoidon tuki

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yrittäjää. Tämä tarkoittaa sitä, että yksityinen perhepäivähoitaja määrittelee itse päivähoitomaksunsa. Seinäjoella yrittäjät perivät kuitenkin yleensä samat asiakasmaksut kuin kaupunkikin. Lisäksi voidaan periä lisämaksua esim. luomuruoasta tai tarvikkeista ja retkistä.

Hoitomaksua varten hoitolapsen huoltajat voivat hakea yksityisen hoidon tukea.Huoltajat hakevat yksityisen hoidon tuen Kelalta
lomakkeella WH1 tai Kelan asiointipalvelun kautta.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitys päivähoidon tuottajasta (lomake WH2 ). Hoitaja täyttää kyseisen lomakkeen. Liitteeksi tarvitaan myös kunnan hyväksyntä hoitajasta. Hoitaja voi ilmoittaa lomakkeen tiedot myös verkossa, Kelan asiointipalvelussa.

Päätös yksityisen hoidon tuesta tulee niin vanhemmille kuin hoitajallekin. Tuki maksetaan suoraan hoitajalle/hoitopaikalle.

Varahoito

Toiminnan alkaessa hoitaja selvittää kunkin lapsen varahoitotarpeen tilanteissa, joissa hoitaja itse on estynyt hoitamasta lapsia esim. sairauden takia.
Kaupunki ei järjestä yksityisten varhaiskasvatusyrittäjien varahoitopaikkoja, joten hoitajan on tärkeää verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. Kaupunkimme muita varhaiskasvatusalan yrittäjiä löydät täältä.
Huhtalan päiväkoti
Koskenalantie 5
60220 Seinäjoki

Päiväkodin johtaja Riina Koivusalo
p. 06 416 2466 p.040 868 0905
riina.koivusaloseinajoki.fi