+
Tulosta
Etusivu

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus Seinäjoella

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien tietojen, taitojen ja valmiuksien oppimista. Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.

Yrittäjämäinen toimintatapa ja osallisuus ovat Etelä-Pohjanmaan ja täten myös Seinäjoen opetussuunnitelman painotuksia, jotka kulkevat opetuksen mukana koko perusopetuksen ajan. Näitä painotuksia ovat muun muassa:

  • ensimmäisen vuosiluokan painotustunti
  • yrittäjämäinen toimintatapa oppiaineena 7. vuosiluokalla
  • yrittäjämäisen toimintatavan valinnaisaineet alakoulussa
  • oppilaiden sähköinen portfolio
  • Yrityskylä-oppikokonaisuus

Perusopetuksen johdon vahva tuki ja ymmärrys yrittäjyyskasvatuksen tärkeydestä sekä pitkäjänteinen työ yrittäjyyskasvatuksen eteen ovat johtaneet myönteisen yrittäjämäisen ilmapiirin kehittymiseen kouluilla. Tästä kertoo muun muassa lukuisat Seinäjoen yläkoulujen saamat palkinnot NY-finaaleissa sekä kaupunkiin saadut maamme ensimmäiset yrittäjyyskasvatuksen laatuleimat.

Koulujen yrittäjyyskasvatuskäytänteet tarjoavat oppilaille monipuolisia toimintatapoja sekä oppimisympäristöjä. Yrittäjämäinen toimintatapa luo yhteisöllisyyttä ja oppimisen iloa sekä yhteistyöverkostoja esimerkiksi koulujen lähialueiden yrityksiin. Oppilaat vahvistavat minäkuvaansa sekä harjoittelevat sinnikkyyttä. Koulutyössä ohjataan yritteliäisyyteen ja vastuun kantamiseen itsestä, muista sekä ympäristöstä.


Vasen kuva: Voitokkaat Outside movies NY:n pojat ja ope. Oikea kuva: Niemistön koulun valinnaisaineryhmän pop up -kahvila

Yrittäjyyskasvatuksen ykkönen

Seinäjoki - Yrittäjyyskasvatuksen ykkönen (esittely) (pdf, 4.91 Mt) Seinäjoki - Yrittäjyyskasvatuksen ykkönen (video)

Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki