KONST- OCH KULTURDAGHEM SAIMA

Saima är konst- och kulturinriktad daghem i näriheten av centrum.

Saima fungerar i två olika fastigheter, i båda finns det två barngrupper.

Daghemmet är öppet  6.30- 17.00 (varje vardagar)

Kontakt information

Dagshemföreståndare Reetta Pellonpää 044 4181 314

Dagshem Saima, Ylisentie 15, 60100 Seinäjoki
Dagshem Saima, Vapaudentie 27, 60100 Seinäjoki

DAGHEM SAIMAS VERSAMHETS PLANERING

Vi önskar, att barnen i vårt daghem känner sig trygga och att barnen har möjlighet till månsidig lek och kunskap.

Våra värden är barnorienterad, både kultur, konst och inlärning av aktiviteter.

Vi bemöter barnen som enskild och en unik person och vi stöder hens uppväxning för att bli en balanserad, objektiv och lekfullt barn.

Viktikast för barnen är att kunna lära sig själv som unik människa.

Vi stöder barnet till att förstränga sitt sjävförtroende och friska självbild. Vi hjälper barnet att känna, visa och godkänna både egna och andra barns känslor. Känslobehandling hjälper barn till rika och månsidiga samspelsförhållande både med barn och vuxna osh observera människorna runt omkring med empatiskt och etiskt värde.

Vårt mål är att ge barnen mångsidika upplevelser och erfarenheter från alla former av konst och kultur genom olika sinnen.