Med förskoleundervisning avses avgiftsfri fostran och undervisning som erbjuds sexåringar. Förskoleundervisning ges på daghem och i centrum för småbarnspedagogik i Seinäjoki och på dessa platser ordnas även småbarnspedagogik åt de barn som behöver det.

Under läsåret 2021 – 2022 är barn som är födda år 2015 berättigade och förpliktade till förskoleundervisning. Föräldrarna sköter om att barnet blir anmält till förskoleundervisning eller annan verksamhet som uppfyller kraven för förskoleundervisning. Läsåret börjar 12.8.2021.

Anmälningen till förskoleundervisning sker med en elektronisk ansökan

Eija Ikola 044 7541628