+
Tulosta
Etusivu

Yksityinen perhepäivähoito

Yksityinen perhepäivähoito on kunnallisen perhepäivähoidon tapaan pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta.
Lapsiryhmässä voi olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esikoulu- tai kouluikäinen lapsi perhepäivähoitajan omat lapset mukaan luettuna.


Yksityinen perhepäivähoitaja toimii varhaiskasvatuslain mukaisesti ja toteuttaa varhaiskasvatusta Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys ja oikeudellisesti velvoittava asiakirja.


Seinäjoen kaupungissa on laadittu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma Meirän Vasu , joka määrittelee miten varhaiskasvatus kaupungissamme järjestetään ja toteutetaan. Asiakirja ohjaa kaikkea kaupungin varhaiskasvatustoimintaa.


Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi yksityinen perhepäivähoitaja laatii jokaiselle lapselle varhaiskasvatussuunnitelman. (Varhaiskasvatuslaki 7 a § (580/2015))


Yksityinen perhepäivähoitaja on lain mukaan vaitiolovelvollinen lapsen ja perheen asioissa. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun palvelu on päättynyt.


Kaupunkimme yksityiset perhepäivähoitajat löydät täältä.


Huhtalan päiväkoti
Koskenalantie 5
60220 Seinäjoki

Päiväkodin johtaja Riina Koivusalo
p. 06 416 2466 p.040 868 0905
riina.koivusaloseinajoki.fi