Työllistämö

Kenelle

Työllistämö on suunnattu 29 vuotta täyttäneille työttömyysuhan alaisille, työttömille sekä työvoiman ulkopuolella oleville aikuisille.

Tavoite

Tavoitteena on voimaannuttaminen, osaamisen kehittäminen, tulevaisuususkon luominen ja työllistymisen väylän löytäminen. Työllistämössä tuetaan ohjautumista koulutukseen ja työelämään hakeutumista. Työllistämö antaa eväitä myös aivan uuden alan löytämiselle ja sille hakeutumiselle.

Uurtimo Yrjö

projektikoordinaattori , Kansalaisopisto

Positiivinen porttiteoria -Laatu- ja kehittämishanke 1.8.2020-31.12.2021

Uudet tilat, uusi opisto.

Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on madaltaa kaupunkilaisten kynnystä osallistua kansalaisopiston toimintaan erilaisten avointen workshoppien, kerhojen ja avoimen kahvilatoiminnan ja tapahtumien avulla.

Perinteisen kurssitoiminnan lisäksi opiston uudet tilat mahdollistavat paljon uudenlaista toimintaa paitsi opistona, myös yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Pyrkimyksenä on saada potentiaalisille uusille asiakkaille positiivinen ensivaikutelma opistosta, jolloin he pikku hiljaa ajautuu yhä syvemmälle opiston toimintoihin ja jää lopulta aktiiviseksi opiskelijaksi ja toimintaan osallistujaksi.

Kivimäki Laura

projektikoordinaattori , Kansalaisopisto

LAKE: Kokeillaan ja opitaan yhyres! -hanke 13.4.2019-30.6.2021

Ohjauksen tarpeessa?

Hankkeen aikana kehitämme elinikäistä ohjausta Seinäjoen kansalaisopistolla ja tarjoamme yksilöllistä ohjausta laajasti koko elämänkenttää koskien. Hankkeen aikana vahvistamme yhteistyötä alueen verkostotoimijoiden kanssa ja teemme työtä, jotta jokaisella olisi mahdollisuus itselle mieluisaan harrastukseen. Hankkeen aikana koko Seinäjoen kansalaisopiston henkilökunta kouluttautuu ohjausosaamisen saralla ja kehitämme ohjauksen mallia yhteistyössä ohjausalan ammattilaisia kouluttavien tahojen kanssa. Hankkeeseen liittyen järjestetään syksyllä 2020 elinikäisen ohjauksen seminaari uudella Kansalaiskampuksella.

Seinäjoen kansalaisopistolla toimii hankkeen ajan 2019-2020 Ohjauspalvelu, joka auttaa sinua tunnistamaan omat vahvuutesi ja mielenkiinnon kohteesi. Ohjauspalvelu on avoin ja maksuton kaikille, ikään katsomatta.

Haarala Satu

vs. apulaisrehtori , Kansalaisopisto