+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Alakoulut » Marttilan koulu » Kaksikielinen opetus - Bilingual education

Kaksikielinen opetus - Bilingual education

Kaksikielisessä opetuksessa opiskellaan eri oppiaineita osittain englannin kielellä. Kaksikielinen opetus järjestetään Seinäjoella Marttilan koulussa vuosiluokilla1-6 ja Seinäjoen lyseossa vuosiluokilla 7-9.
Seinäjoella kaksikielinen opetus on osa kielitietoisen koulun toimintaa. Seinäjoella kaksikielisessä opetuksessa käytetään CLIL-menetelmää (Content and Language Integrated Learning).

What is CLIL? Marttilan koulun oppilaiden ajatuksia kaksikielisestä opetuksesta.

Marttilan koulussa kaksikielinen opetus järjestetään CLIL-opetuksena, jossa kohdekielenä on englanti. Englannin ja koulun opetuskielen välinen tuntijako määräytyy opetettavan sisällön perusteella kuitenkin niin, että englanninkielisen opetuksen määrä on vähintään 25%. Englannin kielen osuus lisääntyy asteittain oppilasryhmän taitotason huomioon ottaen.

Oppilaaksi oton periaatteet kaksikieliseen opetukseen

Kaikilla Seinäjoen kaupungin peruskoulunsa aloittavilla oppilailla on mahdollisuus hakeutua Marttilan koulun kaksikieliseen opetukseen. Myöhemmin opiskelupaikka voidaan myöntää tapauskohtaisesti myös palaavalle, tai ulkomailta siirtyvälle oppilaalle, jonka päiväkoti-, koulu-, tai kotikieli on ollut englanti. Tällöin huomioidaan mahdollinen valo-luokan tuki suomenkielen oppimiseen. Marttilan koulussa kaksikielistä opetusta järjestetään vuosiluokilla 1-6.

Ensimmäiselle luokalle osittain englanninkieliseen opetukseen ilmoittautuville oppilaille järjestetään valintakoe. Valintakokeen avulla pyritään kartoittamaan, ettei oppilas joudu liian suurten haasteiden eteen heti koulunkäyntinsä alkaessa. Valintakoe toimii myös apuna oppilasvalinnassa silloin kun hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja. Valintakokeen lisäksi kartoitetaan kyselylomakkeiden avulla oppilaan ja hänen perheensä motivaatiota sekä hyödynnetään esikouluopettajien oppilaantuntemusta. 

Vuosiluokkien 7-9 kaksikielinen opetus järjestetään Seinäjoen lyseossa. Oppilaat siirtyvät lyseoon Marttilan koulun 6. luokalta. Ryhmäkoon salliessa lyseon kaksikieliselle luokalle voidaan ottaa lisää oppilaita hakemusten ja haastattelujen perusteella. Oppilaan siirtymistä kaksikielisen opetukseen tarkastellaan aina tapauskohtaisesti.


Opetuksen tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnista

Opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Lisäksi kaksikielisessä opetuksessa oppilas:
• oppii opetussuunnitelman sisältöjä sekä suomen että englannin kielellä
• tutustuu englantia puhuvien maiden kulttuureihin
• oppii kommunikoimaan niin, että omaa valmiudet selviytyä luontevasti arkipäivän tilanteista englannin kielellä
• suhtautuu myönteisesti ja ennakkoluulottomasti vieraisiin kieliin ja kulttuureihin
• kasvaa kansainvälisyyteen
• saavuttaa hyvät valmiudet eri oppiaineiden opiskeluun englannin kielellä

Oppiaineiden arvioinnissa ja sisällöissä noudatetaan perusopetuksen yleistä opetussuunnitelmaa. Kielellisiä tavoitteita arvioidaan yleiseurooppalaisten taitotasojen mukaan joiden tukena on mahdollista käyttää esim. Opetushallituksen Eurooppalaisen kielisalkun itsearviointimateriaaleja.

Kaksikielisestä opetuksesta voit lukea enemmän opetussuunnitelmista
- Seinäjoen kaupungin opetussuunnitelma
- Marttilan koulun opetussuunnitelma


Marttilan koulu

Kirkkokatu 9

60100 SEINÄJOKI

Rehtori Juha Viita 06 416 2334, 040 774 8371

Apulaisrehtori Marika Ojala 06 416 6249, 050 517 9867

etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi