Seinäjoen julkisen taiteen teoksiin voi tutustua omatoimisesti tai opastetuilla kierroksilla kesällä 2024

Lue lisää.

Jussin taiderastit – Tervetuloa tutustumaan keskustan julkisen taiteen teoksiin hauskan kuvasuunnistuksen avulla!

Seinäjoen kulttuuripalvelut järjestää yhdessä Rasti-Jussien ja Luonnosta liikettä -hankkeen kanssa omatoimisen julkisen taiteen kuvasuunnistuskampanjan kesällä 2024. Kampanjan aikana voi omassa tahdissa kiertää karttaan merkityt julkisen taiteen teokset ja vastata niistä esitettyihin kysymyksiin. Taideteokset löytyvät kartan ja kuvavihjeiden perusteella. Teokset sijoittuvat keskustan ja Marttilan alueelle.

Kartan voi hakea mukaansa Apila-kirjastosta, kaupungintalolta tai Kalevan Navetasta. Kartta löytyy myös Seinäjoen kaupungin verkkosivuilta. Lue lisää.

TAITEEN PAIKKA – keskustelutilaisuus uuden asemanseudun julkisesta taiteesta 30.5.2024

Seinäjoen kulttuuripalvelut järjestää avoimen keskustelutilaisuuden uuden asemanseudun julkisesta taiteesta Kalevan Navetan Vintillä torstaina 30.5.2024 klo 17 alkaen.

Tilaisuudessa keskustelevat Asemalaituri 0 -taideteoksen toteuttaja, kuvataiteilija Juhana Moisander, museotoimenjohtaja Susanna Tyrväinen ja julkisen taiteen koordinaattori Elina Alkio Seinäjoen kaupungilta. Keskustelua vetää julkisen taiteen asiantuntija Maija Kasvinen Taiteen edistämiskeskuksesta.

Seinäjoen asemanseudun taideteokset tulevat valmistuttuaan olemaan merkittävä osa kaupunkikuvaa. Erityisesti Seiparkin pysäköintitalon julkisivuihin sijoittuva Asemalaituri 0 -teos on herättänyt paljon keskustelua niin puolesta kuin vastaan. Keskustelutilaisuuden onkin tarkoitus avata erilaisia näkökulmia teoksen valinnan taustalla. Lue lisää.

Keskustelua Asemalaituri 0 -teoksesta

Asemanseudun taideteokset kiinnostavat kaupunkilaisia ja herättävät keskustelua. Seinäjoen taidehallin ts. taidekuraattori Elina Teitti avaa Juhana Moisanderin Asemalaituri 0 -teoksen taustaa sekä Seinäjoen julkisen taiteen prosesseja.

Asemalaituri 0 ei kuvita historiaa vaan elävöittää rautatieasemaa

Seinäjoen asemanseudun taideteokset tulevat valmistuttuaan olemaan merkittävä osa kaupunkikuvaa ja on hieno asia, että ne kiinnostavat kaupunkilaisia. Liittyen viimeaikaisiin Ilkka-Pohjalaisen artikkeleihin ja mielipidekirjoituksiin haluan kuitenkin tarkentaa muutamaa asiaa Juhana Moisanderin Asemalaituri 0 -teokseen liittyen.

Teosta on kritisoitu siitä, etteivät siinä näkyvät henkilöt ole seinäjokelaisia tai työssä rautateillä. Taiteilijalle teoksessa keskeistä ovat rautatieasemaan liittyvät muistot, rautatien ja Seinäjoen yhteinen historia ja rautatieasemaan liittyvät tunteet: odottaminen, jännittäminen ja kohtaaminen. Teoksessa arkistovalokuvien henkilöt ovat hahmoja, joiden taiteilija on kuvitellut joskus kulkeneen asemalla. He eivät siis edusta teoksessa omaa itseään.

Ei myöskään pidä paikkaansa, että valokuvien taustoja ei olisi selvitetty. Taiteilija pohti erilaisia kuvavaihtoehtoja ja kuvien käyttöoikeuksia selvitettiin. Taiteilija valitsi ensisijaisesti kuvia, joiden tunnelma ja henkilön läsnäolo kuvassa toimisi taideteoksessa.

Esimerkiksi taksikuljettajat ovat läsnä asemalla joka päivä ja taksitolppa näkyvällä paikalla aseman edessä. Teoksiin tulee myös ihmisiä pienestä lapsesta aikuisiin sekä yksi hevonen. Taiteilija on pitänyt näiden hahmojen läsnäoloa teoksessa sen tunnelman kannalta tärkeänä. Koska muistoja asemalta on yhtä monta kuin siellä aikaa viettäneitä henkilöitä, kuvavalintojakin olisi voinut olla yhtä monta kuin muistelijoita.

Kuvavalintoja ohjasi voimakkaasti myös teoksen tekotapa. Kontrastin on oltava tietynlainen, jotta kuva toistuu rei’itettynä. Lopullisessa teoksessa suurikokoiset kuvat näyttäytyvät hieman erilaisina eri katsantokulmista, eivätkä ole yhtä tunnistettavia kuin luonnoskuvissa.

Asemalaituri 0 ei ole muotokuva tai monumentaalinen näköisteos kerran eläneistä henkilöistä edustamassa omaa itseään. Se ei ole myöskään historiallinen museonäyttely Seinäjoen rautatieasemasta. Teos on taiteilijan tulkinta annetusta aiheesta. Teos on valittu toteutettavaksi Seinäjoen kaupungin julkisen taiteen periaateohjelman mukaisella valintaprosessilla. Kaupunki järjesti vuonna 2021 avoimen portfoliohaun, jossa etsittiin ammattitaiteilijoita toteuttamaan julkista taidetta uuteen asemakortteliin. Kaupunki toteuttaa julkista taidetta hankkiessaan Suomen Taiteilijaseuran hyviä julkisen taiteen hankintakäytänteitä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi taideteoksen hankinnan ja valinnan avoimuutta ja monialaista asiantuntijatyöskentelyä. Asemalaituri 0 -teosta, kuten muita uudelle asemanseudulle valittuja taideteoksia, oli valitsemassa monialainen ja toimialarajat ylittävä raati. Raatiin kuului Seinäjoen kaupungin edustajia eri toimialoilta, kaupungin luottamushenkilöitä, Suomen Taiteilijaseuran nimeämä kuvataiteen asiantuntijajäsen sekä Seipark Oy:n ja rakennuttajan edustajia. Teosvalintaa on ollut siis pohtimassa laaja joukko eri alojen ammattilaisia ja se on tehty huolella.

Hakijoille annettiin taustatiedoksi Seinäjoen ja rautateiden historiaa ja tietoa aseman edustalla sijaitsevasta Heikki Varjan veistoksesta Tuolta se tulee, tuolta se tulee (1979). Veistos kuvaa rautatieläisten työn ja rautatien merkitystä Seinäjoelle. Teos siirretään rakennustöiden yhteydessä paremmalle paikalle ja valaistaan hyvin. Siinä, jos jossain, arvostus rautatieläisten työtä kohtaan näkyy. Seinäjoella siis on jo hieno rautatieläisten muistomerkki.

Julkinen taide voi tuoda rakennukseen sisältöä, joka kytkee sen paikkaan ainutlaatuisella tavalla. Julkinen taide lisää kaupunkitilan erityisyyttä, esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja se voi toimia kaupungin vetovoimatekijänä. Se on ylpeyden aihe ja maamerkki. Asemalaituri 0 ja muut asemanseudun teokset muodostavat upean kokonaisuuden, jossa kaikki nämä toteutuvat.

Elina Teitti, ts. taidekuraattori, Seinäjoen taidehalli

Uuden asemanseudun taidehankkeet valmistuvat tänä vuonna

Seinäjoen kaupunki teki vuonna 2022 päätöksen viiden julkisen taideteoksen hankkimisesta uuden asemanseudun rakennusurakan ensimmäisessä vaiheessa.

Asemakorttelin ja pysäköintitalon julkisivun taideteoksia toteuttamaan valittiin Arja Kärkkäinen, Tiina Raitanen, Pia Männikkö ja Juhana Moisander.  Lisäksi aseman uuden alikulkukäytävän ensimmäiselle osuudelle valittiin jatkosuunnitteluun ja toteutukseen Marjukka Korhosen teosehdotus.

Seiparkin pysäköintitalon julkisivussa tullaan näkemään monumentaalinen, Seinäjoen ja rautatien merkityksiä käsittelevä julkisivuteos Asemalaituri 0 Juhana Moisanderilta. Arja Kärkkäisen teos Synnyinkivi levittäytyy asema-aukion katukiveykseen. Aallokon sisääntuloaulassa tulijaa tervehtii Pia Männikön teos Rönsy. Asemakorttelin sisäpihalla Tiina Raitasen Odottaja ja Saapujat ruokkii mielikuvitusta ja löytämisen iloa. Marjukka Korhosen teos Kaninkolo ja maailmanpyörä tuo alikulkukäytävään kokemuksellisuutta ja viihtyisyyttä. Lue lisää

Horsma-veistos kunnostetaan toukokuun alussa

Seinäjoen Keskustorin maamerkki, kuvataiteilija Risto Pentikäisen suunnittelema Horsma-veistos viedään Kuopioon kunnostettavaksi vapun jälkeen ja se asennetaan takaisin paikalleen toukokuun puolivälissä. Veistoksen taaksepäin kapeneva emin varsi on vaurioitunut mekaanisen osuman seurauksena.

Horsma on maalatusta teräksestä valmistettu, yli neljä metriä korkea veistos, jonka aiheena on Etelä-Pohjanmaan maakuntakukka, maitohorsma. Veistos valmistui Seinäjoen uudelle Keskustorille vuonna 2019. Lue lisää

Kärjen koulun taideteoskilpailun voittajaksi Heini Ahon teosehdotus Lintu

Uuteen Kärjen kouluun haettiin kouluarkea rikastuttavaa taideteosta kutsukilpailun kautta. Kutsukilpailun voitti kuvataiteilija Heini Ahon teosehdotus Lintu. Teos on moniosainen veistossarja, joka levittäytyy uuden koulurakennuksen aulatiloihin ja ulos pääsisäänkäynnin viereiselle seinälle. Lue lisää

Seinäjoen kaupunki tilaa viisi taideteosta asemanseudun ensimmäisessä rakennusvaiheessa

Seinäjoen kaupunki hankkii uuden asemanseudun rakennusurakan ensimmäisessä vaiheessa viisi uutta julkista taideteosta. Asemakorttelin ja pysäköintitalon julkisivun taideteoksia toteuttamaan valittiin Arja KärkkäinenTiina RaitanenPia Männikkö ja Juhana Moisander.  

Lisäksi aseman uuden alikulkukäytävän ensimmäiselle osuudelle valittiin jatkosuunnitteluun ja toteutukseen kaksivaiheisella sopimuksella Marjukka Korhosen teosehdotus. Lue lisää

Uusi julkinen taideteos Vahdit suojelee sillan ylittäjiä Björkenheimintiellä

Vesa-Pekka Rannikon valoveistospari Vahdit asennettiin kesäkuun puolivälissä uuden Björkenheimintien sillan katuvalaisimiin. Vahdit on paikkasidonnainen julkisen taiteen teos, joka yhdistelee Björkenheimintien sillan ja Törnävän sairaala-alueen historiaa ja Ruutipuiston rikasta lajistoa. Suunnittelun pohjamateriaalina toimi lisäksi kysely, jolla kerättiin asukkaiden ajatuksia ja muistoja vanhasta sillasta ja sen lähiympäristöstä. Valoveistosten muotokieli on peräisin oikeista ja mielikuvituspöllöistä: ne ovat eräänlaisia hybridejä, jotka voivat viitata niin menneeseen kuin tulevaankin.

Seinäjoen julkisen taiteen periaateohjelma hyväksytty

Kaupunginhallitus hyväksyi huhtikuussa 2022 Seinäjoen julkisen taiteen periaateohjelman, jonka tavoitteena on yhdistää sujuvasti taide- ja rakennushanke sekä rakentaa hyvää, laadukasta ja inhimillistä kaupunkiympäristöä. Lue tiedote ja tutustu periaateohjelmaan

Taiteilijat valittu Seinäjoen uuden asemakorttelin luonnosvaiheisiin

Seinäjoen kaupunki tilaa uuteen asemakortteliin luonnokset kuudelta eri taiteilijalta tai taiteelliselta työryhmältä. Luonnosvaiheeseen portfolioiden perusteella valitut taiteilijat ovat Arja Kärkkäinen, Tiina Raitanen, Pia Männikkö, Pekka Jylhä, Juhana Moisander sekä Tommi Grönlundin ja Petteri Nisusen muodostama työryhmä. Lue lisää

Videot: Taide kaupunkitilassa ja rakentamisessa

Seinäjoen kaupungin viestinnän ja Taidehalli toteuttivat yhteistyössä kaksi julkisen taiteen videota. Mitä julkinen taide on ja miksi se on tärkeää? Miten kaupunkilaiset voivat osallistua kaupunkiympäristön suunnitteluun? Videosarjan ensimmäisessä osassa kysymyksiin vastaavat vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila ja julkisen taiteen koordinaattori Maya Syrjälä. Katso video

Mitä näkökulmia on huomioitava, kun rakennus- ja taidehanke yhdistetään? Millaisten tahojen asiantuntijuutta ja yhteistyötä prosessissa tarvitaan? Videosarjan toisessa osassa vastauksia näihin kysymyksiin pohtivat yhdyskuntatekniikan suunnittelupäällikkö Keijo Kaistila ja Taidehallin taidekuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen. Katso video

Julkisen taiteen portfoliohaku Seinäjoen asemakortteliin

Seinäjoen kaupunki etsii taiteilijoita ja taiteellisia työryhmiä toteuttamaan julkista taidetta uuteen asemakortteliin. Portfoliohaku on auki 16.11.-7.12.2021. Lue lisää

Taide valaisee Päiväkoti Tähden edustalla

Seinäjoen Eskoon alueelle on valmistunut uusi päiväkoti, johon hankittiin taideteos rakentamisen yhteydessä. Päiväkoti Tähden edustalle asennettiin turkulaisen taiteilija Jani Rättyän teos Isoset. Lue lisää

Seinäjoelle Taiken erityisavustus julkisen taiteen kehittämiseen

Taiteen edistämiskeskus myönsi kesäkuussa Seinäjoen kaupungille erityisavustuksen julkisen taiteen kehittämishankkeelle. Avustus myönnettiin julkisen taiteen monialaisen yhteistyön kehittämiseen ja pilotoimiseen Seinäjoella. Lue lisää

Taidetta vanhaan keskuspesulaan Hanneksenrinteelle

Seinäjoen Keskuspesula Oy:n vanhaan, kaavamuutosta ja purkua odottavaan rakennukseen Törnävälle toteutetaan graffititaidetta kesän 2021 aikana. Kutsutapahtuman kuraattorina toimii graffititaiteilija Tero Jussila. Mukana on seinäjokelaistaustaista graffitimaalareita ja kuvataiteilijoita. Lue lisää

Seinäjoen asemanseudusta julkisen taiteen pilottikohde

Seinäjoen kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.6.2021 esityksen julkisen taiteen rahoituksesta osana tontinluovutusehtoja ja maankäyttösopimuksia. Päätöksen johdosta Seinäjoen asemanseudulla pilotoidaan kerrosalaneliömetriin perustuva taidemaksu, jolla rahoitetaan julkisen taiteen integroimista asemanseudun rakentamiseen. Lue lisää

Seinäjoen muraalikartta

Seinäjoen muraalikartan avulla voit suunnistaa Silja Selosen kevättä enteilevien pikkulintujen luo Seinäjoen keskustaan, Kasperiin, Marttilaan ja Pohjaan. Kasperista löydät siivekkäiden lisäksi Essi Ruuskasen muraalin Alkuja, joka kommentoi luonnon ihmeellistä kiertokulkua. Lue lisää

Ympäristötaidetta Björkenheimin sillalle

Björkenheimin sillalle tulee ympäristötaidetta prosenttiperiaatteella. Teoksen suunnittelee ja toteuttaa taiteilija Vesa-Pekka Rannikko. Lue lisää

Seinäjoen kaupunki kunnostaa patsaitaan

Heikki Klemetin ja Toivo Kuulan yhteisen säveltäjämuistomerkin soittimen kielet vaihdettiin uusiin, ja Yrittäjä-Jussin vaurioitunutta patinaa korjataan. Lue lisää

Julkisen taiteen edistäminen

Seinäjoella on toiminut julkista taidetta kaupungissa edistävä ja koordinoiva taidetyöryhmä vuodesta 2018 alkaen. Monialainen työryhmä on Seinäjoen kaupunginjohtajana nimittämä ja sen puheenjohtajana toimii Seinäjoen taidehallin näyttelykoordinaattori. Julkisen taiteen edistämisessä tavoitteena on rahoitusmallien kehittäminen ja hyvien toimintaperiaatteiden juurruttaminen. Kaupunkistrategiassakin mainittu asemanseutu toimii julkisen taiteen pilottikohteena Seinäjoella. Julkisen taiteen edistämisen parissa työskentelee Seinäjoen taidehallissa julkisen taiteen koordinaattori.