Etelä-Pohjanmaan museo

Mihinä me ollahan

Kivinavetan alakerran Mihinä me ollahan? -teemanäyttely esittelee Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan historiaa ja nykyisyyttä. Esiin nostetaan eteläpohjalainen kulttuurimaisema, ihminen sekä alueen yhteiskunnallisia, poliittisia, maanpuolustuksellisia ja uskonnollisia ilmiöitä. Muita teemoja ovat muunmuassa maatalous, sairaanhoitolaitokset, elinkeinoelämä ja teollisuus. Näyttelyssä kerrotaan myös Seinäjoen kaupungin kehittymisestä, johon on vaikuttanut Östermyran ruukin toiminta, samoin kuin rautatien tulo Seinäjoelle.

Keidas

Törnävän kartanon entisessä meijerirakennuksessa sijaitsee luonto- ja geonäyttely Keidas. Geonäyttely kertoo Etelä-Pohjanmaan kallio- ja maaperän kehittymisen vaiheista, muun muassa jääkausien jättämistä jäljistä. Vitriineissä esitellään paikallisia korukiviä, malmeja ja mineraaleja. Näyttelyssä kerrotaan myös entisistä ja nykyisistä kaivoksista ja kultalöydöistä. Soiden luonnolla sekä hyöty- ja virkistyskäytöllä on oma osionsa. Luontonäyttelyn keskeisenä teemana on Seinäjoki ja sen ympärillä avautuvat luontotyypit: suo, joki, metsä, järvi ja pelto. Havainnollinen Seinäjoen alueen pienoismalli, näyttävät kuvasuurennokset, tekstit ja täytetyt eläimet johdattavat kävijät keskelle eteläpohjalaisia luontoelämyksiä.

Ulkomuseoalue

Törnävän kartanon välittömässä läheisyydessä sijaitsevat työväen entiset asuinrakennukset, Punatulkut. Niissä sijaitsevat Museoapteekki, käsityöläisinteriöörejä, puukkonäyttely ja pehtorintupa. Kauppapuorissa Törnäväntien toisella puolella voi aistia vanhan ajan kyläkaupan tunnelmaa.

Liinamaan kaksfooninkinen eli kaksikerroksinen tupa piha- ja ulkorakennuksineen muodostaa tyypillisen eteläpohjalaisen 1800-luvun umpipihan. Aittoja pihapiirissä on kuusi: liiverilutti, porttilutti, kaksi vilja-aittaa ja kaksi makuuaittaa. Eläinsuojia edustavat talli ja navetta. Tulisijalliset ulkorakennukset kuten riihi, sauna ja paja ovat perinteisesti kuuluneet talonpoikastalon pihapiirin ulkopuolelle. Näin pyrittiin suojelemaan muita rakennuksia mahdollisen tulipalon varalta. Riihitetty vilja jauhettiin esimerkiksi tuulimyllyssä. Liinamaan pihapiirin pohjoispuolella savutuvat ja kala-aitta kertovat vanhemmista asuinmuodoista.

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museo

Päärakennuksen Isänmaan asialla -perusnäyttely kertoo kolmen vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön toiminnasta: jääkärien, suojeluskuntien ja Lotta Svärd -järjestön. Nähtävänä on myös Matti Laurilan – Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin päällikön ja talon pitkäaikaisen asukkaan – työhuone ja sali, jotka ovat säilyneet lähes alkuperäisessä asussaan.

Piharakennuksessa sijaitsee pysyvä Mannerheim ja Seinäjoen Päämaja -näyttely. Mannerheim johti valkoista armeijaa vuonna 1918 päämajajunasta, joka sijaitsi helmikuun alusta maaliskuun lopulle Seinäjoen asemalla. Seinäjoki muuttui parin kuukauden ajaksi pienestä maaseutupaikkakunnasta kiireiseksi, sotilaita kuhisevaksi varuskunnaksi. Näyttely valottaa tuon ajan tapahtumia Seinäjoella ja koko maassa.

Alkuvuodesta 2020 avautunut Veteraanien perintö -näyttely koostuu yhdentoista paikallisen veteraanijärjestön itse tuottamista sisällöistä. Jokainen yhdistys on saanut näyttelystä oman vitriininsä, jossa se esittelee toimintaansa. Näyttely on suunniteltu pysyväksi osaksi museon omaa tarjontaa. Näyttelyn taustalla on halu tiivistää Seinäjoen museoiden ja paikallisten veteraanijärjestöjen yhteistyötä. Mukana ovat seuraavat yhdistykset:

 • Etelä-Pohjanmaan Lottaperinne ry
 • Etelä-Pohjanmaan Rintamanaiset ry
 • Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry / Seinäjoen Sotaveteraanit ry
 • Etelä-Pohjanmaan Sotilaspoikien Perinnekilta ry
 • Pohjanmaan Rauhanturvaajat ry
 • Pohjanmaan Rintamaveteraanit ry / Nurmon Rintamaveteraanit ry / Seinäjoen Rintamaveteraanit ry
 • Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry
 • Sotainvalidien Veljesliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry
 • Suojeluskunta- ja Lotta Svärd-museon Tuki ry
 • Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry
 • Vastuun Naiset ry