Nuorisopalveluiden kautta seinäjokisilla nuorilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin nuorten kansainvälisiin vaihtoihin, leireihin ja projekteihin. Kansainvälisiä toimintoja järjestetään sekä Seinäjoella, muualla Suomessa kuin ulkomaillakin.

Kansainväliset nuorisovaihdot ja leirit ovat pääsääntöisesti suunnattu yli 15-vuotiaille nuorille.

Schweinfurt- Seinäjoki ystävyyskaupunkivaihdot

Seinäjoki ja Schweinfurtin kaupunki Saksassa järjestävät vuosittain nuorille suunnattuja nuorisovaihtoja, joissa tutustutaan kohdemaan ja –kaupungin kulttuuriin, vieraillaan paikallisissa nuorten kohteissa ja tapahtumissa sekä vietetään aikaa paikallisten nuorten kanssa. Nuorisovaihtoja järjestetään joka toinen vuosi Seinäjoella ja joka toinen vuosi Schweinfurtissa. Nuorisovaihtoihin osallistuu n. 20 nuoren + 3 ohjaajan ryhmä vierailevasta kaupungista sekä pienempi, paikallisten nuorten ryhmä.

Nuorisovaihtoon valitut nuoret osallistuvat nuorisovaihdon suunnittelutapaamisiin ja valmisteluihin ennen matkaa.

Seuraava nuorisovaihto toteutetaan Schweinfurtiin elokuussa 2024.

Euroopan Unionin ERASMUS+ -ohjelman mahdollisuudet nuorille

Nuorisovaihdot

Nuorisovaihto on kansainvälinen nuorisoryhmien tapaaminen, jonka nuoret suunnittelevat ja toteuttavat itse ohjaajien tukemina. Nuoret valitsevat heitä kiinnostavan aiheen ja suunnittelevat vaihdon ohjelmineen aiheen ympärille yhdessä toisten osallistuvien nuorisoryhmien kanssa. Nuorisovaihtoihin osallistuu nuorisoryhmiä vähintään kahdesta eri maasta. Nuorisovaihto on tarkoitettu 13-30-vuotiaille nuorille.

Jos sinulla ja kavereillasi tulee hyvä idea nuorisovaihdon ideasta, ottakaa rohkeasti yhteyttä nuorisotoimistoon ja lähdetään tekemään unelmista totta!

Tulevia ja menneitä nuorisovaihtoja:

Lue lisää Erasmus+ nuorisovaihdoista: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nuorisovaihto

Eurooppalaiset Solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukoissa nuoret saavat mahdollisuuden toteuttaa ja osallistua eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta vahvistaviin projekteihin.  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin voivat osallistua 18–30-vuotiaat nuoret.

Vapaaehtoispalvelu

Vapaaehtoispalvelu tarjoaa nuorelle mahdollisuuden toimia paikallisen yhteisön hyväksi ja oppia uutta. Palvelu voidaan suorittaa joko toisessa maassa tai kotimaassa. Vapaaehtoispalvelu voi liittyä esimerkiksi ympäristön suojeluun, kulttuuriin ja tasa-arvon edistämiseen.

Vapaaehtoispalveluita on kahden kestoisia: 2 viikosta 2 kuukauteen tai 2-12 kuukautta. Osallistuva nuori ei saa työstään palkkaa, mutta hänen asumiskustannukset, ruokailut ja matkustus kustannetaan hänelle.

Seinäjoella on työskennellyt eurooppalaisia nuoria vapaaehtoistyöntekijöitä erilaisissa nuorten parissa olevissa projekteissa ja nuorisotaloilla v. 2016-2020.

Muita Eurooppalaisten Solidaarisuusjoukkojen mahdollisuuksia ovat:

  • harjoittelu ja työ
  • solidaarisuusprojektit

Lue lisää:

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/euroopan-solidaarisuusjoukot