Seinäjoen museoiden kokoelmat kertovat eteläpohjalaisesta elämästä ja identiteetistä, elinkeinoista, asumisesta, arjesta ja juhlasta menneestä tähän päivään. Kokoelmamme ovat muodostuneet 1930-luvulta lähtien.

Museon kokoelmatyön suuntaviivat on määritelty kokoelmapolitiikassa. Aktiivisessa tallennustoiminnassa museo keskittyy neljään kokonaisuuteen, jotka ovat maatalous, yrittäjyys, yhteisöllisyys ja arki. Museo on myös mukana valtakunnallisessa TAKO-toiminnassa, jossa tallennusvastuuta on jaettu museoiden kesken. Seinäjoella nykytallennuksen kohteena ovat elintarviketeollisuus ja suuret yleisötapahtumat.

Uudet lahjoitukset

Kokoelmat karttuvat pääosin lahjoituksin. Harkiten vastaanotettu aineisto siirtyy tallennusprosessin kautta osaksi kokoelmia, josta se on käytettävissä esimerkiksi museon näyttely- ja tutkimustoimintaan.

Vastaanotettavan aineiston tulee liittyä johonkin seuraavaan aiheeseen:

  • Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan historia
  • Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -järjestöt
  • sotahistoria
  • yleisötapahtumat Seinäjoella
  • liha- ja valmisruokateollisuus Etelä-Pohjanmaalla
  • maatalous, yrittäjyys, yhteisöllisyys ja arki

Kokoelmiin otettavan aineiston tulee olla ehjää ja puhdasta ja siitä tulee olla tiedossa vähintään seuraavat taustatiedot:

  • omistaja
  • käyttöaika ja -paikka
  • käyttäjä ja käyttötarkoitus
  • aikaisemmat omistajat

Vastaanottosopimuksen myötä aineiston omistusoikeus siirtyy museolle. Museo voi käyttää aineistoa omassa toiminnassaan haluamallaan tavalla. Tapauskohtaisesti museolla on myös oikeus siirtää aineistoa pois kokoelmista tai tarjota sitä muiden museoiden kokoelmiin. Deponointeja eli talletuksia museo ei ota vastaan.

Takala Nina

amanuenssi, tiimipäällikkö, kokoelmatyö , Museopalvelut