Hankkeessa luotiin Digitaalinen portaali, minne koottiin yhteisesti Seinäjoen kaupungin (yhdyskuntatekniikan ja kaavoituksen), sähkö- ja vesiyhtiön, tele-/verkkoliikenteen edustajien, tapahtumajärjestäjien, tapahtumien ja tapahtuma-alueiden toimintoja sekä aikatauluja yhteen paikkaan. Portaalilla pyrittiin selkeyttämään kaikkien osapuolien toimintaa ja tarpeita siten, ettei päällekkäisyyksiä ilmenisi ja parantamaan toimintojen ennakoivuutta, suunnitelmallisuutta ja toimivuutta pitkällä aikavälillä.

Hankkeella haettiin parannusta valtakunnallisesti tapahtumakaupungeissa ilmenevään ongelmaan, jossa tiedon kulku ja päällekkäisten toimintojen määrä vaikuttaa useaan toimijaan pitkällä aikavälillä resursseja ja aikaa kuluttavana. Hankkeen toimintaympäristönä pilotoitiin Seinäjoen kaupungin alueen toimintaa. Hankkeen tietoa jaetaan ja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan tietona/mallina maakunnan sisällä.

Portaalin kehitys on osana pyrkimystä Seinäjoen vahvistamiseen maakuntakeskuksena ja tapahtumakaupunkina myös tapahtumien suuntaan. Paikkana, missä huomioidaan kaiken kokoiset tapahtumat osana suurempaa kuvaa alueellisen kehittämisen osana alueita ja asioita muokatessa. Lisäksi halutaan kiinnittää huomiota aluevaikutuksiin projektien yhteydessä (liikenne/kulkuyhteydet niin maakunnassa kuin kunnan sisällä, vaikutukset tapahtuma-alueisiin ja eri alueiden kehittämiseen). Tämä ratkeaa paremmalla tiedonkululla ja toimijoiden sitouttamisella tiedon jakamiseen yhteisessä paikassa. Hanke oli Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman mukainen ja toteutti sen toimintalinjan 1 (Innovatiivinen Suomi) erityistavoitetta 1.2 (Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi). Hankkeessa tuettiin uusien digitaalisten työmenetelmien käyttöönottoa. Hanke toteutti myös Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa 2022-2025 ja siihen sisältyvän älykkään erikoistumisen strategian mukaisia tavoitteita mm. vahvistamalla elämystalouden elinkeinopainoalaa toimintaympäristön kehittämisen kautta. Hankeaika oli 6/2022 – 6/2024. Digitaalinen Portaali valmistui keväällä 2024.

Portaali löytyy täältä