Aseman alikulkukäytävään sijoittuva Kaninkolo ja maailmanpyörä on tilallinen kokonaistaideteos, joka koostuu viitteellisistä tasoista. Rautatiemaailma on koko alikulun pituudelle suunnitellussa teosehdotuksessa hienovaraisesti läsnä. Kaninkolo on erityinen paikka, jossa kulkiessa voi havainnoida ympäristön muuttuvia tapahtumia. Kaninkolosta löytyvät tapahtumat ovat hetkellisiä, kerrostuneita ja tarkkaavaisuutta herätteleviä. Niiden pohjana ovat aseman historialliset tapahtumat.  Teos kuvaa nykyhetken lisäksi toista ajallista tasoa ja yhteyttä aseman rautatieliikenteen alkuaikaan sekä junaliikenteen aikatauluihin. Lähtökohtana teosehdotuksen luomiseen on ollut ihmisen mittakaava, tunnelin viihtyisyys ja inhimillisyys. Taiteilija on tavoitellut ilmavaa ja muuttuvaa kokonaisuutta, jossa on maalauksellisuutta, käsityön jälkeä, materiaalisuutta ja tilallisuutta.

Aseman alikulkukäytävässä kulkija voi nähdä kuvansa Asemapäällikön kasvoilta, tarkastella lintujen katseen heijastumia, seinien värien liikettä ja sävykerrostumia sekä valoraiteiden eloa. Elementit alikulussa rytmittävät kulkua käytävällä ja luovat etappeja matkalle. Valoraiteet sommitellaan käytävän seinille ja niiden syttyminen ja sammuminen on tapahtuma, joka jaksottaa kulkua tunnelissa.

Värilliset Pilvi -maalaukset käytävän seinillä luovat liikettä ja avaruutta. Kukin väri ottaa kulkijan vastaan omana etappinaan. Väri alkaa ja loppuu epäsäännöllisesti sekä kullakin värialueella eri tavoin. Asemapäällikkö -veistos seisoo käytävällä valvomassa kaiken toteutumista. Alumiinisen veistoksen kasvojen materiaalina on peili, ja näin päällikkö peilaa ympäristöään ja kulkijoita. Myös Pulujen silmät ovat peiliä, jolloin valon kiilto näkyy pienestä alueesta kauaksikin.

Marjukka Korhosen (s. 1968) taiteellisen työskentelyn keskiössä ovat erilaisiin yhteisöihin, kuten esimerkiksi perheeseen, ystäviin tai työyhteisöön, kuuluvat ihmishahmot. Veistoksissa voi olla samanaikaisesti monta hahmoa ja monia yhtäaikaisia piirteitä sekä voimakasta läsnäoloa ja vastakkaisuuksia. Kaupunkitilaan liittyvissä suunnitteluprojekteissa taiteilijan tarkastelun kohteena on erityisesti ihmisen ja rakennetun ympäristön välinen suhde. Korhonen on valmistunut kuvataiteen maisteriksi vuonna 2001 Kuvataideakatemiasta. Korhosen tuotanto ulottuu yksittäisistä veistoksista laajoihin julkisen ympäristön suunnittelutöihin.

Taiteilija kertoo teoksen valmistumisprosessista:

Taideteoksen nimi kuvaa sekä itse alikulkutunnelia paikkana, että yritystä muuttaa tila mielikuvituksen ja matkoista haaveilun alustaksi. Raiteet mahdollistavat matkustamisen maailman eri puolille; uusiin kokemuksiin, kulttuureihin ja luonnon äärelle. Ne luovat mahdollisuuksia toimeentulolle, koulutukselle ja tieteelle. Kaiken uuden pohjana on lopulta mielikuvittelu.

Seinäjoen aseman alikulkutunnelin rinnakkainen luonnostilaus järjestettiin vuoden 2021 lopulla. Työ jatkui alikulkutunnelin suunnittelun edistyttyä vuoden 2023 alusta teoksen luonnossuunnitelman päivityksellä vastaamaan alikulkutunnelin uusia suunnitelmia ja mitoitusta. Ensimmäisessä luonnoksessa taiteilija hahmotteli teosta koko tunnelin noin 160 metrin pituudelle. Nyt työn alla on ensimmäinen osa alikulkutunnelista, jossa toteutetaan tunnelin keskustan puoleinen pääty ja käynti raiteille 1–3. Tämä osuus on pituudeltaan noin 50 metriä.

Luonnoksen jatkomuokkauksessa apunani on ollut Juhana Karhu (Design Reform). Hän loi tunnelista VR mallin ja sijoitti Kaninkolo ja maailmanpyörä -teokseni tähän ympäristöön uusine päivityksineen. Kuljin tunnelissa virtuaalilasien avulla edestakaisin ja muokkasin teoksen valoraiteiden sijainteja ja kallistuksia. Tämä oli hyvin kiinnostavaa, tavallaan jopa konkreettista. Teos on muokkautunut pala palalta muun suunnittelun ja alikulkuympäristöön tulevien elementtien kanssa yhteensopivaksi. Teososien sijoittelu elää vielä jossain määrin alikulkutunnelin valmistumiseen saakka. Olen huomioinut työssäni monenlaisia pieniä ja isompia asioita, kuten tämän tunnelin rakentamisen vaiheistuksen ja väliaikaisen päädyn toteutuksen sekä opasteet, huoltokaappien sijoittumisen ja näkymät.

Viime kesänä aloitin muovailemaan tunneliin sijoittuvaa veistosta, joka on Asemapäällikköä kuvaava hahmo. Veistos valetaan myöhemmin syksyllä alumiiniin Herttoniemen taidevalimolla. Asemapäällikön lisäksi alikulkuun on tulossa myös muutamia pienempiä eläinvaluja seinille.

Pyrin luomaan taideteoksesta sellaisen, että kulkeminen alikulussa on kokemuksellista muuttuvan valo-ohjelman ja seinien värikenttien myötä ja, jossa myös käsityönjälki on nähtävissä. Alikulkutunneli on tilana haastava. Ajattelen että Kaninkolo ja maailmanpyörä -taideteos tuo toiminnalliseen ympäristöön inhimillisen olemuksen ja muistuttaa alueen historiasta. Teoksen luominen on tuntematon matka, jolle lähteissä, ei täysin tiedä lopputulosta, vaikka suunnitelmat ovatkin olemassa.

Marjukka Korhosen taideteosluonnos Kaninkolo ja maailmanpyörä
Marjukka Korhonen: Kaninkolo ja maailmanpyörä -teoksen luonnos
Värillisiä tiiliä
Seinäjoen aseman alikulkutunnelin seinille luodaan pilvimäisiä värialueita. Kuvassa on ensimmäisiä testejä sini-vihreän sävyistä. Mallit on valmistanut ART-Betoni / Betonipallas Oy
Pöydällä tiilin palasia
Seinäjoen aseman alikulkutunnelin seinille luodaan pilvimäisiä värialueita. Kuvassa on ensimmäisiä testejä sini-vihreän sävyistä. Mallit on valmistanut ART-Betoni / Betonipallas Oy