Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.

Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä.

Kaupungin järjestetystä jätehuollosta löytyy tieto alla olevasta linkistä.
Järjestetty jätehuolto | Seinäjoen kaupunki (seinajoki.fi)

Alueella toimii useita jätealan yrityksiä, jotka auttavat tapahtumajärjestäjää niin jätehuoltosuunnitelman tekemisessä kuin saniteettitilojen, jäteastioiden yms. toimittamisessa. Heiltä saa myös raportoinnin sekä muut palvelut tarvittaessa.