Julkinen taide Seinäjoella

Seinäjoen taidehalli vastaa julkisen taiteen koordinoinnista Seinäjoen kaupungissa. Taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten lisäksi julkisen taiteen hankintaprosesseissa on mukana laaja joukko osaajia kaupunkiorganisaation eri yksiköistä kuten kaavoituksesta, talonrakennuksesta ja yhdyskuntatekniikasta. Julkisella taiteella tarkoitetaan kaupunkitilassa tai esimerkiksi virastoissa ja kouluissa esillä olevaa taidetta. Julkisen taiteen kirjo on monipuolinen: pysyvää ja väliaikaista, rakentamiseen integroitua ja erillisiä teoksia, tapahtumia ja osallistavia projekteja.