Seinäjoki kuuluu kulttuurisen vanhus- ja seniorityön valtakunnalliseen Aili-verkostoon. Verkosto edistää ikääntyneiden kulttuurisia oikeuksia. Ailiin kuuluu 13 kulttuurisen vanhustyön edelläkävijäkuntaa ympäri Suomen: Seinäjoki, Helsinki, Espoo, Vantaa, Pukkila, Turku, Tampere, Kouvola, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi. Ailissa vaikuttavat kuntien kulttuurisen vanhustyön asiantuntijat sosiaali- ja terveystoimen että kulttuuritoimen puolelta puolelta. Seinäjoelta Aili-verkostossa edustavat ts. ikääntyneiden kulttuuritoiminnan koordinaattori Laura Buckman ja hyvinvointialueelta palvelukodin vastaava Mervi Koskiniemi.

Verkosto toimii käytännössä

  • jakamalla hyviä käytäntöjä
  • tarttumalla ajankohtaisiin aiheisiin kehittämistyössä (mm. kulttuurin kirjaaminen potilasasiakirjoihin, kulttuurisen vanhustyön rakenteet kunnissa)
  • olemalla valtakunnallinen kulttuurisen vanhustyön asiantuntija eri yhteyksissä (mm. antamalla lausuntoja lakivalmisteluihin)
  • viestimällä kulttuurisesta vanhustyöstä ja nostamalla sitä julkiseen keskusteluun

Buckman Laura

ts. ikääntyvien kulttuuritoiminnan koordinaattori , Kulttuuripalvelut