Jos tapahtumaan tuleva toimija harjoittaa ammattimaista myyntiä Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueella, ja toiminta on jo ennen tapahtumaa ilmoitettu tai hyväksytty, erillistä tiedoksiantoa ympäristöterveydenhuollolle ei tarvitse tehdä.

Jos tapahtumaan tuleva toimija on ammattimainen myyjä Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueen ulkopuolelta, ja toiminta on ilmoitettu tai hyväksytty kotipaikkakunnalla, tapahtumaan tulosta riittää tiedoksianto alueen ympäristöterveydenhuoltoon.

Jos toimijalla on myynnissä vain vähäriskisiä tuotteita, eikä toimintaa harjoiteta elinkeinomielessä, vaan kyseessä on esim. yksityinen henkilö, ilmoitusta tai tiedoksiantoa ei tarvitse tehdä.

Jos tapahtuman järjestäjällä itsellään on elintarviketoimintaa tapahtumassa esim. festivaalin yhteydessä, riittää että siitä kerrotaan ympäristöterveydenhuollolle tehtävässä selvityksessä suurista yleisötilaisuuksista.

Tapahtuman järjestäjä voi lähettää koostetun listan alueen ympäristöterveydenhuoltoon jolloin yksittäisten toimijoiden ei tarvitse enää erikseen tiedottaa tulostaan.