Seinäjokelaisten kaupunkihistoria (2018 – 2020)

Seinäjokelaisten kaupunkihistoria -hankkeessa kysytään kaupunkilaisilta, millainen Seinäjoki on. Hankkeen keskeisin tavoite on osallistaa asukkaita tuottamaan ja tulkitsemaan omaa historiaansa, määrittelemään omaa kulttuuriperintöään ja kulttuuriympäristöjään. Hankkeen aikana selvitetään miten yksittäiset asukkaat ja ryhmät käyttävät kaupunkia sekä millaisia kokemuksia ja merkityksiä kaupunkiin liittyy. Asukkaita haastatellaan sekä heille järjestetään teemoitettuja muistelupiirejä ja työpajoja, seminaareja ja erilaisia tapahtumia.

Paikallisten omaa kulttuuriperintöä tarkastellaan selvittämällä niitä esineitä ja asioita, jotka ovat heidän elämänsä, elämäntapansa ja asuinalueensa kannalta tärkeitä ja joita museon pitäisi kerätä ja tallentaa. Saatu aineisto tallennetaan museon kokoelmiin. Kohderyhminä ovat esimerkiksi yksittäiset ihmiset, koululuokat, yhdistykset, harrastusryhmät ja kerhot. Myös uusia kävijäryhmiä kutsutaan tutustumaan museoon ja keskustelemaan seinäjokelaisuudesta.

Hankkeen tavoitteena on myös tuoda esille museoiden rooleja yhteisönsä aktiivisina toimijoina. Museot keräävät ja tuottavat tietoa ja osallistuvat historiantutkimukseen ja sen esittämiseen.

Seinäjokelaisten historiaa tarkastellaan pääsääntöisesti Seinäjoen kaupungin ajalta eli vuodesta 1960 tähän päivään saakka. Hankkeen toimialueeseen kuuluvat Seinäjoki, Peräseinäjoki, Nurmo ja Ylistaro. Vuodelle 2018 ajoittuneen esiselvityshankkeen rahoitti Museovirasto.

Pohjanmaan porvariverkosto (2012 – )

Pohjanmaan porvariverkosto on neljän pohjalaismuseon yhteinen tutkimus- ja julkaisuhanke. Mukana ovat olleet K. H. Renlundin museo (Kokkola), Raahen museo, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo eli nykyinen Seinäjoen museot sekä Pietarsaaren museo.

Hanke on tuottanut tähän mennessä neljä julkaisua:

  • Pohjanmaan porvariston vuosisata 1750 – 1850, Asuminen ja elämänmuoto (2013)
  • Pohjanmaan porvariston vuosisadat 1700 – 1800, Elinkeinojen verkostot (2016)
  • Pohjanmaan porvariston vuosisata 1800, Sivistyksen verkostot (2018)
  • Pohjanmaan porvariston vuosisadat 1700 – 1800, Esineellinen kulttuuriperintö (2020)

TAKO

TAKO on ammatillisesti hoidettujen museoiden välinen tallennus- ja yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on helpottaa ja järkeistää museoiden tallennustyötä nykyajan tavaratulvan keskellä. Kullekin museolle on pyritty määrittelemään tietyt tallennusaiheet, joihin ne voivat hallitusti keskittyä. Seinäjoen museoiden vastuualueella ovat suuret yleisötapahtumat ja elintarviketeollisuus. TAKOn tehtävänä on myös koordinoida nykydokumentointia. Nykydokumentointi on hyvä keino kerätä tietoa tämän päivä asioista ja ilmiöistä, joista on vielä olemassa hyvin tietoa ja tämä tieto on helposti saatavissa.