Museo vastaa maakunnan arkeologisen kulttuuriperinnön suojelusta, tutkimisesta ja hoitamisesta, antaa asiantuntijalausuntoja ja osallistuu maankäyttöhankkeisiin liittyviin viranomaisneuvotteluihin. Annamme myös maksutonta kansalaisneuvontaa kiinteisiin muinaisjäännöksiin ja arkeologisiin esinelöytöihin liittyvissä kysymyksissä.

Arkeologisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä ja yli sata vuotta vanhoja maasta löytyneitä esineitä, sekä muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat esimerkiksi muinaiset asuinpaikat ja kalmistot, vanhoista elinkeinoista kertovat jäännökset, kuten tervahaudat ja pyyntikuopat, sekä yli sata vuotta vanhat laivojen ja veneiden hylyt. Arkeologisen kulttuuriperinnön tallentamisella ja suojelulla pyritään säilyttämään maakunnan esihistorian ja historian vaiheista kertovaa tietoa ja ympäristöjä sukupolvelta toiselle siirtyvänä perintönä.    

Mikäli epäilet löytäneesi kiinteän muinaisjäännöksen tai muinaisesineen, tai suunnittelemasi maankäyttöhanke saattaa vaikuttaa tunnettuun muinaisjäännökseen, ota yhteyttä!

Rantanen Janne

arkeologi , Museopalvelut