Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia:

 • huvitilaisuuksia
 • kilpailuja
 • näytöksiä
 • muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina

Yleisötilaisuuksia ovat muun muassa erilaiset juhlat, tanssit ja taiteen esittämiseen liittyvät näytökset kuten teatteri-, ooppera-, baletti-, sirkus- ja elokuvanäytökset sekä konsertit ja näyttelyt.

Yleisötilaisuuksia ovat myös erilaiset kaupalliset tilaisuudet, kuten messut ja mainostapahtumat. Lisäksi yleisötilaisuuksia ovat erilaiset kilpailut, urheilu- ja ottelutapahtumat.

Jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan yleisötilaisuutta koskevia säännöksiä, jollei osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella tilaisuutta voida pitää yksityisenä.

Kaikista tilaisuuksista ei tarvitse tehdä ilmoitusta poliisille

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä:

 • jos on kyse yleisötilaisuudesta, joka osanottajien määrä on vähäinen
 • tilaisuuden luonne tai järjestämispaikka ei edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi
 • tilaisuuden luonne ei vaadi toimia sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi
 • tilaisuus ei vaadi erityisiä liikennejärjestelyitä

Kyse voi olla sekä sisä- että ulkotiloissa järjestettävistä tilaisuuksista. Tällaisia tilaisuuksia ovat muun muassa sisätiloissa säännöllisesti järjestettävät elokuva-, teatteri-, ja oopperanäytökset sekä konsertit, joihin ei ole tarpeen asettaa järjestyksenvalvojia. Myös julkisyhteisöjen järjestämistä virallisista tilaisuuksista tai uskonnollisista tilaisuuksista kuten jumalanpalveluksista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Jos olet epävarma ilmoituksen tekemisestä, tarkista asia aina poliisin asiakaspalvelusta.

Ilmoitus yleistötilaisuudesta poliisille

Poliisin lupamenettelyä vaativia tapahtumia ovat muun muassa seuraavat:

 • suuret tapahtumat, jossa useita satoja osallistujia
 • pienempikin tilaisuus, joka järjestetään erityisissä olosuhteissa
 • yleisötilaisuus, jossa on anniskelualue
 • rockfestivaalit, nuorisotapahtumat ja ilmaistilaisuudet, joiden osanottajamäärää on vaikea ennakoida
 • suljettu tilaisuus, mikäli sitä ei voida tulkita vähäiseksi tai yksityiseksi
 • kansainvälinen kilpailu, esimerkiksi jalkapallo-ottelu

Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä kirjallinen ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä järjestämispaikan poliisilaitokselle.

Lain mukaan ilmoitus tulee jättää vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Käytännössä, kun kyseessä on suurtapahtuma, ensimmäinen yhteydenotto poliisiviranomaisiin kannattaa ottaa jo vähintään puoli vuotta ennen suunniteltua tapahtumaa. Tällöin on riittävästi aikaa valmistella tapahtuman turvallisuuteen ja lupamenettelyihin liittyvät asiat.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi mm. seuraavat asiat:

 • tilaisuuden järjestäjä, tapahtuman yhteyshenkilö ja yhteystiedot
 • tilaisuuden tiedot (ajankohta, paikka, ohjelma, aikataulu, arvio osallistujamäärästä)
 • tilaisuuden järjestämispaikka ja siihen liittyvät kulkureitit (esim. kulkueet, rallit jne)
 • järjestyksenvalvojat
 • tilaisuudessa käytettävät rakennelmat ja muut erityisvälineet
 • mahdollinen anniskelu, avotuli, äänentoisto
 • pysäköinnin ja liikenteen järjestäminen
 • turvallisuussuunnitelma, joka sisältää tarvittaessa pelastussuunnitelman

Mikäli tilaisuus järjestetään ulkona, on ilmoituksessa määriteltävä yleisötilaisuuden alue ja mielellään liitettävä kartta tapahtuma-alueesta.

Karttaan on hyvä merkitä ainakin seuraavat asiat:

 • yleisöalue (jos aidattu)
 • anniskelualueet (jos aidattu)
 • kaikki tapahtumapisteet nimineen
 • myyntipaikat
 • yleisön kulkureitit tapahtuma-alueella ja alueelta ulos
 • huoltoreitit
 • kaikki tapahtumaa varten alueelle rakennettavat tai paikalle tuotavat rakenteet (esimerkiksi liikuteltavat käymälät, katsomot, mahdolliset kulkuesteet, teltat ja portit)
 • liikennesuunnittelu (pysäköinti, mahdolliset poikkeavat liikennejärjestelyt jne.)
 • alueella olevat kiinteät rakenteet (rakennukset, isot sähkökeskukset jne.)

Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet. Poliisi voi myös vaatia selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta.