Liikuntapalvelut järjestää uimakouluja uimataidottomille aikuisille ja kesäisin alkeisuimakouluja lapsille. Uimakoulua ja tekniikkaopetusta järjestää myös Seinäjoen Uimarit.

Lisäksi liikuntapalvelut järjestää alakoululaisille ja esikoululaisille opetussuunnitelman mukaista uinninopetusta. Uinninopetusta suunnittelee uintityöryhmä, johon kuuluu opettajia sekä liikuntapalvelujen henkilöstöä.
Koulujen uintiviikkovuorot kiertävät vuosittain ja uintityöryhmä laatii aikataulun aina lukuvuodeksi kerrallaan. Koulu varaa jokaista oppilasryhmää kohden kuusi uintikertaa/ lukuvuosi. Lisäharjoitusta tarvitsevat oppilaat käyvät uimassa vapaa-ajallaan huoltajan vastuulla uintipassia käyttämällä. Uintipassin käyttöä valvoo koulu.

Yläkoulujen uinninopetukseen varataan neljä uintikertaa lukuvuodessa jokaista perusliikunnan opetusryhmää varten. Yläkoulujen uintivuorolistan laatii yläkoulun liikunnan yhteysopettaja yhdessä liikunnanopettajien kanssa ja sen hyväksyy uintityöryhmä. Liikunnanopettajat vastaavat uinnin opetuksesta yläkoululaisten uintitunneilla.

Perusopetuksen uinnin opetussuunnitelma

Aikuisten uimakoulu

Aikuisten uimakoulu järjestettiin elokuussa 2020. Uusia ryhmiä järjestetään koronavirustilanteen rauhoittuessa.

Ryhmä on tarkoitettu uimataidottomille aikuisille, kyseessä ei ole tekniikkakurssi. Aikuisten alkeisuimakoulussa opetellaan alkeiskroolia, alkeisselkäuintia ja alkeisrintauintia.

Kokoonnumme neljä kertaa tiistaisin ja torstaisin 16.30-17.30 opetusaltaalla.
Kurssille on osallistuttava vähintään 5 aikuista, että kurssi toteutetaan. Ryhmään max 7 henkilöä.

Ilmoittautuminen Timmi järjestelmässä.

Hinta
20€ + normaali uimahallimaksu

Lisätietoja aikuisten uimakoulusta

Hahtokari Heli

uimaopettaja , Liikunnanohjaus