Liikuntapalvelut järjestää uimakouluja uimataidottomille aikuisille ja kesäisin alkeisuimakouluja lapsille. Uimakoulua ja tekniikkaopetusta järjestää myös Seinäjoen Uimarit.

Lisäksi liikuntapalvelut järjestää alakoululaisille ja esikoululaisille opetussuunnitelman mukaista uinninopetusta. Uinninopetusta suunnittelee uintityöryhmä, johon kuuluu opettajia sekä liikuntapalvelujen henkilöstöä.
Koulujen uintiviikkovuorot kiertävät vuosittain ja uintityöryhmä laatii aikataulun aina lukuvuodeksi kerrallaan. Koulu varaa jokaista oppilasryhmää kohden kuusi uintikertaa/ lukuvuosi. Lisäharjoitusta tarvitsevat oppilaat käyvät uimassa vapaa-ajallaan huoltajan vastuulla uintipassia käyttämällä. Uintipassin käyttöä valvoo koulu.

Yläkoulujen uinninopetukseen varataan neljä uintikertaa lukuvuodessa jokaista perusliikunnan opetusryhmää varten. Yläkoulujen uintivuorolistan laatii yläkoulun liikunnan yhteysopettaja yhdessä liikunnanopettajien kanssa ja sen hyväksyy uintityöryhmä. Liikunnanopettajat vastaavat uinnin opetuksesta yläkoululaisten uintitunneilla.

Perusopetuksen uinnin opetussuunnitelma

Kesän 2020 uimakoulut ja vesipeuhulat

Kesän uimakouluihin haku alkaa maanantaina 18.5. klo 10.00 sähköisesti Timmi -järjestelmän kautta. Kaikki ryhmätiedot ja aikataulut löytyvät Timmistä.

Pukutiloissa ja opetuksessa pyrimme minimoimaan osallistujien väliset kontaktit ja huomioimme yleiset THL:n ohjeet turvallisuudesta ja hygieniasta. Ryhmäkokoja on koronavirustilanteen vuoksi pienennetty. Odotamme vielä Aluehallintovirastolta ja Kuntaliitolta tarkempia ohjeistuksia. Tässä vaiheessa emme voi varmuudella sanoa, onko uimahalli yleisölle auki uimakoulujen aikana. Tiedotamme lisää heti kun saamme ohjeita.  

Tarkemmat ohjeet uimakouluun ilmoittautuneille tiedotamme ennen uimakoulun alkamista.

Siirry Kesän uimakoulut ja vesipeuhulat

Aikuisten uimakoulu

Koronatilanteen vuoksi kurssi on siirretty syksylle. Tiedotamme ryhmään ilmoittauneita.

Ryhmä on tarkoitettu uimataidottomille aikuisille, kyseessä ei ole tekniikkakurssi. Aikuisten alkeisuimakoulussa opetellaan alkeiskroolia, alkeisselkäuintia ja alkeisrintauintia.

Kokoonnumme neljä kertaa tiistaisin ja torstaisin klo 16:30-17:30 opetusaltaalla. Kokoontumispäivät: 21.4., 23.4., 28.4. ja 30.4.2020
Kurssille on osallistuttava väh. 5 aikuista, että kurssi toteutetaan. Ryhmään max 7hlöä.

Ilmoittautuminen 14.4.2020 mennessä Timmi järjestelmässä.

Hinta
20€ + normaali uimahallimaksu

Lisätietoja aikuisten uimakoulusta

Hahtokari Heli

uimaopettaja , Liikunnanohjaus