Mitä?

K65 Kulttuurihyvinvointisuunnitelma määrittelee tavoitteet yli 65-vuotiaiden seinäjokisten kulttuurihyvinvoinnille. Suunnitelmassa kuvataan toimenpiteet ja kokeilut, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Suunnitelma käsittelee Seinäjoen kaupunkia ja sen toimialoja, erityisesti sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialaa sekä sosiaali- ja terveystoimialaa.

Suunnitelma on voimassa 2021-2025. Suunnitelman pohjaksi on kerätty tietoa asiakaskyselyistä, virallisista tilastoista, viranhaltijoilta ja työntekijöiltä, vanhusneuvostolta, yhdistystoimijoilta sekä tietojärjestelmistä. Suunnitelma linkittyy kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja sitä on valmisteltu yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuhenkilöiden kanssa.

Kuka?

Suunnitelman on koostanut Seinäjoen kaupungin kulttuuri- ja ikääntyvien palvelut. Suunnitelmaprosessia on johtanut ikääntyvien kulttuuritoiminnan koordinaattori ja ohjausryhmänä on toiminut kulttuuripalveluiden sosiokulttuurinen tiimi. Suunnitelmaa on ollut valmistelemassa suuri asiantuntijaryhmä, jossa edustettuna 23 eri tahoa aina kirjastosta teatteriin ja kotihoidosta työllisyyspalveluihin.

Tärkeintä suunnitelman kokoamisessa on ollut ikääntyvien itsensä kuuleminen. Suunnitelmatyön aluksi toteutettiin kulttuurihyvinvointikysely yli 65-vuotiaille seinäjokisille. Kohderyhmää asiantuntijaryhmässä edustavat vanhusneuvoston nimeämä edustaja sekä vertaisasiantuntijat. Vertaisasiantuntijat ovat nimenneet Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ja Lakeuden omaishoitajat. Vanhusneuvostoa on tiedotettu hyvissä ajoin ennen suunnitelmatyön aloittamista. Suunnitelman arvot, tavoitteet ja toimenpiteet on asiantuntijaryhmän työskentelyn jälkeen luovutettu kommentoitavaksi vanhusneuvostolle. Aiheita on käsitelty ja toimenpiteitä täydennetty myös vertaisasiantuntijoiden kanssa teemakeskusteluissa.

Miksi?

Suunnitelman kokoamisen tarkoituksena on kulttuurin vaikutusten laajempi hyödyntäminen ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Seinäjoella on tehty jo yli vuosikymmenen ajan työtä lasten kulttuurikasvatuksen eteen. Nyt samalla päättäväisyydellä ja pitkäjänteisyydellä keskitytään ikääntyvien kulttuurisiin oikeuksiin ja hyvinvointiin.


Miten?
Yhteistyöllä päästään suunnitelman tavoitteisiin. Suunnitelma jalkautetaan tekemällä kokeiluja ja ottamalla niistä toimivat käyttöön pysyvästi. Jalkauttaminen on aloitettu asiantuntijaryhmän työnjaolla ja pohtimalla, kuinka kukin toimija voi omalla tahollaan ja yhteistyössä muiden kanssa edistää suunnitelman tavoitteita. Asiantuntijaryhmä jatkaa kokoontumistaan myös suunnitelman valmistumisen jälkeen ja seuraa tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.


Suunnitelma saatavilla alla olevasta linkistä:

Buckman Laura

ts. ikääntyvien kulttuuritoiminnan koordinaattori , Kulttuuripalvelut