Valtti-ohjelmassa henkilökohtainen ohjaaja eli Valtti toimii harrastuksen pariin saattajana 6–23-vuotiaalle erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle.  Tavoitteena on löytää liikunnallinen harrastus. Haku Valtti-ohjelmaan on auki vuosittain maalis-huhtikuussa  ja ohjelmaan liittyvät liikuntakokeilut toteutetaan pääasiassa syksyisin. Ohjelmaa koordinoi Suomen Paralympiakomitea yhteistyössä eri kuntien ja oppilaitosten kanssa.

Ensisijalla Valtti-haussa ovat lapset ja nuoret, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa harrastuksen löytymistä ja harrastusryhmään osallistumista. Ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin, joka toimii ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana. Valtti suunnittelee ohjattavalleen noin neljän liikuntakokeilukerran jakson, joka toteutetaan pääasiassa syksyllä. 

Valtti-ohjelmassa pureudutaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen mahdollisuuksiin liittyvään ongelmaan, joka syntyy siitä, että perheet eivät tiedä, mikä laji tai liikuntamuoto soveltuu heidän lapselleen, mistä sopiva harrastuspaikka löytyy, miten sinne pääsee ja kelpaako lapsi mukaan. Toisaalta taas urheiluseuroilla ja muilla liikuntatoimintaa järjestävillä tahoilla saattaa olla pelkoja oman osaamisen riittämättömyyden ja ohjaajaresurssien osalta. 

Seinäjoella Valtteina toimivat Seinäjoen ammattikorkeakoulun fysioterapian opiskelijat. Toiminta kuuluu opiskelijoiden soveltavan liikunnan opintoihin. Ohjelmaan osallistuvien ei tarvitse olla seinäjokelaisia vaan mukaan voi hakea myös lähikunnista.

Valtti-ohjelma etenee siten, että hakuajan päätyttyä hakemukset käydään läpi touko-kesäkuun aikana. Samalla muodostetaan Valtti-parit eli ohjelmaan valituille lapsille ja nuorille etsitään oma Valtti-ohjaaja. Tämän jälkeen Valtti-koordinaattorit järjestävät oman alueen Valtti kick off -tilaisuuden, jossa perheet ja Valtit tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa. Tapaamiset ja harrastekokeilut sijoittuvat syksyyn ja loppuvuoteen. Valtti-ohjelman kokeilujakso päättyy viimeistään vuoden vaihteessa. 

Mistä Valtti-ohjelmassa on kyse ja mitä se tarjoaa ohjelmaan osallistuville perheille?
Videolla kahden perheen kokemuksia Valtti-ohjelmasta. Videot aukeavat Youtubessa.
https://youtu.be/Wm-_reS3NwI (kesto: 2:57) ,
Swe: https://www.youtube.com/watch?v=7F1cYCb6K8A ,
Eng: https://www.youtube.com/watch?v=54ibDV4McHc&list=PLORgb7zDxg8Pi7Iyu8UGJHKR4fmrIFBI5&index=2

Lue lisää Valtti-ohjelmasta Paralympiakomitean verkkosivuilta: www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret/valtti

Lisätietoja

Kivimäki Sarika

erityisliikunnan koordinaattori , Liikunnanohjaus