Museoretket tarjotaan kaikille Seinäjoen viidensien luokkien oppilaille. Ne kuuluvat Seinäjoen kaupungin kulttuuriopetussuunnitelmaan osana Kulttuurimatka-kokonaisuutta, joka on suunnattu Seinäjoen alueen esi- ja perusopetuksen ryhmille. Museoretkien tavoitteena on vahvistaa oppilaiden suhdetta oman kotiseudun historiaan, kulttuuriperintöön ja luontoon. Museoretkien ajankohdasta ja sisällöistä tiedotetaan vuosittain suoraan kouluille.