Etelä-Pohjanmaan museossa:

Seinäjoki 60 – Horisontaalia ja vertikaalia 22.3.2020–20.12.2020

Seinäjoen kaupunki viettää tänä vuonna 60-vuotisjuhlavuottaan. Horisontaalia ja vertikaalia – Tuokiokuvia kaupungin rakennetusta ympäristöstä -näyttelymme on osa juhlavuoden ohjelmaa. Näyttelyn kuvat on valittu museon kuva-arkistosta, erityisesti Kalevi A. Mäkisen kokoelmasta. Kuvakavalkadia taustoitetaan viidellä eri teemalla, joita ovat kaupungin idea, paikka, aika, ihmiset ja vuorovaikutus. Näyttelyssä astutaan kaupungin kaduille, rakennusten edustoille, toreille ja puistoihin, mutta myös paikkakuntalaisten pariin. Kaupunkinäkymät ovat toisille tuttuja ja herättävät henkilökohtaisia tai yhteisesti jaettuja muistoja. Toisille ne ovat vieraampia ja jopa tuntemattomia, mutta voivat silti luoda yhteyksiä omiin kokemuksiin.

Suojeluskunta- ja lottamuseossa:

Kotirintamalla 21.2.2020–31.1.2021

Mustavalkoisessa kuvassa mies ja kolme naista polttopuita tekemässä talvisessa metsässä

Näyttelyssä esitellään naisten ja lasten arkea kotirintamalla sotien aikana. Aiheina ovat muun muassa työnteko, talkoot, vapaa-ajan viettäminen, pula-aika ja perhe-elämä. Työikäisten miesten ollessa rintamalla naiset ja lapset tarttuivat myös perinteisiin miesten töihin. Töissä auttoivat lisäksi maaseudulle sijoitetut sotavangit. Lapset kasvoivat työntekoon ja joutuivat olemaan paljon poissa koulusta. Vapaa-aika oli vähäistä ja se käytettiin toisten auttamiseen ja vapaaehtoistyöhön. Huvitteluun ei ollut paljon mahdollisuuksia, mutta ainakin osa nuorista löysi tapoja viettää aikaa yhdessä ja elää myös nuoruuttaan. Sota-ajan ankeudesta huolimatta monille on jäänyt myönteisiä kokemuksia yhteisöllisyydestä.

Näyttely on koottu Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon, Vastuun Naiset ry:n ja Tampereen yli-opiston yhteishankkeen tuloksena syntyneistä kotirintamanaisten haastatteluista. KORINA-tutkimushankkeen tarkoituksena oli selvittää, miten kotirintaman naiset, nuoret ja lapset selviytyivät sotien ja niiden jälkeisen pula-ajan murroksesta entisen Vaasan läänin alueella.