Louhimo on Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden musiikkiin ja sirkukseen erikoistunut lastenkulttuurikeskus. Toiminta-alue käsittää Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan.

Toiminta-ajatuksena on työskennellä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi tuottamalla heille laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluja sekä tekemällä heidän kanssaan taidetta ja kulttuuria. Toiminnan arvoissa tärkeänä kohtana on kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen. Vaikka toiminta on usein aikuisten tuottamaa, se on ennen kaikkea lapsilähtöistä ja lasten ja nuorten omia taiteellisia tarpeita kunnioittavaa.

Keskeisiä toimintatapoja ovat musiikintekotyöpajat, innoittava bänditoiminta, taiteenharrastajien kohtauttaminen ja innostaminen, sirkustyöpajat, monitaiteiset projektit, erityisryhmien parissa työskentely, esiintymistilaisuudet nuorille, musiikkisisältöisten menetelmäoppaiden julkaisutoiminta sekä laaja opetusmateriaalipankki kotisivuilla.

Louhimo on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Lisätietoa Louhimosta: www.louhimo.com