Seinäjoen koulujen Kulttuurimatka tarjoaa kaikille Seinäjoen perusopetuksen 0–9 vuosiluokkien oppilaille tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta.

Toiminta perustuu kulttuurikasvatussuunnitelmaan, joka on Seinäjoen perusopetuksen opetussuunnitelmaa toteuttava paikallinen suunnitelma (Perusopetuksen opetussuunnitelma s. 7). Kulttuurimatkan tarkoituksena on saada lapsista ja nuorista aktiivisia kulttuurin käyttäjiä sekä innostaa heitä myös omaehtoiseen kulttuuritoimintaan.

Kulttuurimatkan sisällöt koostuvat vierailuista Seinäjoen alueen kulttuurilaitoksiin ja -kohteisiin. Vierailuihin sisältyy taide-elämystä tukevaa opastusta sekä opetusmateriaalia luokkatyöskentelyyn. Lisäksi alueen kouluissa järjestetään työpajatoimintaa sekä vierailuesityksiä taiteen eri osa-alueilta. Sisältöjen tuottajina ovat pääsääntöisesti kaupungin omat kulttuurilaitokset sekä alueen taide- ja kulttuurialojen toimijat, mutta tarvittaessa palveluja voidaan hankkia myös ulkopuolelta.

Kulttuurimatkan sisällöt suunnitellaan opetus- ja kulttuurialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Toiminta on kouluille maksutonta. Sisällöistä tiedotetaan Kulttuurimatkan sivustolla sekä kouluihin lähetettävillä erillisillä tiedotteilla. Kouluja kannustetaan omaehtoiseen kulttuuritoimintaan antamalla tietoa kaupungin alueen kulttuuritarjonnasta sekä opetusta tukevista materiaaleista.

Lue lisää Kulttuurimatkasta: https://www.louhimo.com/kops/seinajoen-koulujen-kulttuurimatka/

Kulttuurimatkan esittelyvideo. Kuvaus ja videotuotanto: Tuukka Kiviranta.