Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyminen on luvanvaraista, ja lupa tulee hakea sijaintikunnan valvontaviranomaiselta.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä ilmoituksenvaraisesti vain toiselle tukkukaupalle jälleenmyyntiä varten ja sille, jolla on tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa. Jos tukkumyyjä haluaa myydä tupakkatuotteita suoraan kuluttajalle, on hänen haettava siihen vähittäismyyntilupa.

Vähittäismyyntilupamaksu ja tupakkatuotteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu määräytyvät Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuoltoon on ilmoitettava etukäteen myös toiminnan muuttamisesta sekä toiminnan lopettamisesta. Näillä tiedoilla voi olla vaikutusta valvontaviranomaisen perimiin valvontamaksuihin, joten tiedot on ilmoitettava hyvissä ajoin.

Tupakkatuotteiden, tupakointivälineiden, tupakanvastikkeiden, nikotiiniesteiden ja sähkösavukkeiden myynti alle 18-vuotiaalle on kiellettyä. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyjällä on oltava myynnin ikärajavalvonnan toteuttamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka esitetään pyynnöstä kunnan valvontaviranomaiselle.

Tupakointikiellot ja rajoitukset

Tupakkalaissa olevia tupakointikieltoja ja -rajoituksia sovelletaan myös esimerkiksi vesipiipun tai yrttisavukkeen polttamiseen sekä sähkösavukkeen käyttämiseen.

Tupakointi on tupakkalain mukaan kielletty ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.

Valviran näkemyksen mukaan ulkoalueilla järjestettäviä tilaisuuksia, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan, voivat tyypillisesti olla esimerkiksi:

  • festivaalit
  • ulkoilmakonsertit
  • urheilutapahtumat
  • erilaiset kilpailut ja näyttelyt, sekä
  • elokuva-, teatteri- ja oopperanäytökset

Tilaisuuden järjestäjän tai ulkotilan haltijan vastuulla on varmistaa tupakointikiellon noudattaminen yleisen tilaisuuden aikana. Tupakointikieltoalue tulee merkitä niin, että se on osallistujien selvästi havaittavissa.