Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut tuottaa monipuolista kulttuuritoimintaa eri ikäisille lapsille ja nuorille.

Taituri-toiminta tarjoaa varhaiskasvatusikäisille lapsille uusia elämyksiä erilaisten taidemenetelmien keinoin. Perusopetuksessa Kulttuurimatka-toiminta puolestaan tarjoaa 0-9-vuosiluokkien oppilaille tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta. Seinäjoen kulttuuripalveluiden musiikkiin ja sirkukseen erikoistunut Lastenkulttuurikeskus Louhimo työskentelee lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi tuottamalla heille laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluita.