Tapahtuma-avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan osoitteeseen tapahtumat@seinajoki.fi.

Tapahtuma-avustukset ovat haettavissa ympäri vuoden.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia lukuun ottamatta liikesalaisuuden piirin kuuluvia asioita.

Avustushakemuksia pyritään käsittelemään saapumista seuraavassa elinvoimalautakunnan kokouksessa. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä.

Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi hakijan on täytettävä yhteystietolomake (word-dokumentti).

Kirjaa hakemukseen seuraavat asiat:

 1. Tapahtuman nimi ja ajankohta
 2. Haettava avustuksen käyttökohde ja perustelut
 3. Tapahtuman kuvaus, aikataulu ja tavoitteet:
  • miksi, milloin ja missä tapahtuma järjestetää
  • yleisöprofiili ja kävijämäärätavoite
  • tapahtuman merkitys omalla alallaan
  • tapahtuman tavoitteet
  • kahden (2) seuraavan tapahtuman suunniteltu ajankohta
 4. Toteutus:
  • ohjelmiston kuvaus ja/tai suunnitelmat ohjelmiston suhteen
  • oheisohjelman ja – toiminnan kuvaus ja/tai suunnitelmat
  • ympärivuotisten ja osa-aikaisten työntekijöiden määrä
  • arvioitu vapaaehtoisten työntekijöiden/talkoolaisten lukumäärä
  • tapahtumien saavutettavuus ja erityisryhmien huomioonottaminen
  • lippujen hinnoittelu ja ilmaisten tapahtumien määrä ja kuvaus
  • tiedottaminen ja markkinointisuunnitelma
  • kuvaus verkostoista ja yhteistyöstä (paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti)
 5. Tulevan tapahtuman budjetti:
  • Budjetista tulee selvitä tulevan tapahtuman menot ja tulot ja talouden tulee olla tasapainossa.
 6. Selvitys edellisen tapahtuman toteutuksesta:
  • tapahtuman kävijämäärät (myydyt liput/ maksuttomat tilaisuudet)
  • asiakastyytyväisyyskyselyn keskeisimmät tulokset
  • arvio, miten toiminta tukee kaupunkistrategiaa
  • tapahtuman menot ja tulot pääkohdittain tapahtuman taloudellisen tilanteen arvioimiseksi.
 7. Muualta kuin Seinäjoen kaupungilta haetut ja saadut tuet ja avustukset
 8. Selvitys kaupungin eri yksiköiltä ja Seinäjoki-konsernilta haetuista ja saaduista tuista ja avustuksista (mukaan lukien kaupungilta vuokravapaasti anotut/saadut tilat, markkinointiyhteistyöehdotukset/ -sopimukset sekä vieraanvaraisuusanomukset).