Tapahtuma-avustusta haetaan sähköisesti osoitteessa https://seinajoki.epalvelu.fi/services/seinajoki/7843/. Hakemukseen liitetään tapahtuman budjetti sekä kustannusarvio ja suunnitelma tapahtuma-avustuksella tehtävien toimenpiteiden toteutuksesta.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia lukuun ottamatta liikesalaisuuden piirin kuuluvia asioita.

Tapahtuma-avustus on haettavissa ympäri vuoden, mutta hakemusten käsittely keskitetään kevätkaudella kahteen ja syyskaudella kahteen kokoukseen. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä.

Tapahtuma-avustus voidaan myöntää vuoden aikana samaan tapahtumaan vain kerran. Tapahtuma-avustusta ei myönnetä jälkikäteen eli hakemus täytyy olla lautakunnan käsiteltävänä ennen tapahtuman ajankohtaa.