Tapahtuma-avustusta haetaan sähköisesti osoitteessa https://seinajoki.epalvelu.fi/services/seinajoki/7843/. Hakemukseen liitetään tapahtuman budjetti sekä kustannusarvio ja suunnitelma tapahtuma-avustuksella tehtävien toimenpiteiden toteutuksesta.

Tapahtuma-avustukset ovat haettavissa ympäri vuoden.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia lukuun ottamatta liikesalaisuuden piirin kuuluvia asioita.

Avustushakemukset pyritään käsittelemään saapumista seuraavassa elinvoimalautakunnan kokouksessa. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä.

Tapahtuma-avustusta ei myönnetä jälkikäteen.