Melutorjunnan tavoite on taata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, missä melusta on mahdollisimman vähän haittaa. Esimerkiksi erilaisten rakennustöiden ja yleisötilaisuuksien melu saattaa häiritä lähialueen asukkaita.

Siksi tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä (Ympäristönsuojelulaki 118 §) ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tapahtuman järjestäjän on hyvä ottaa yhteys Seinäjoen ympäristönsuojeluun mahdollisimman varhaisessa suunnittelun vaiheessa, jolloin vältytään viime vaiheessa yllättäviltä toiminnan rajoituksilta. Samalla katsotaan tapahtumalle riittävä meluilmoituksen jättöaikataulu, että ilmoitus ehditään käsittelemään lupalautakunnan kokouksessa. Ilmoitus on tehtävä aina kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Meluilmoituksesta annetaan päätös, jossa on määräyksiä mm. melun leviämisen ehkäisemisestä, jätehuollosta sekä tiedottamisesta lähialueen asukkaille.

Tiedotus melusta alueen asukkaille

Viranomaisen päätökseen kirjataan tapahtumanjärjestäjän velvollisuus tiedottaa lähialueen asukkaita talokohtaisesti tulevasta tapahtumasta. Muutoin lehti-ilmoitukset tapahtumasta ovat riittäviä.

Tiedotteessa on mainittava musiikin soundcheck- ja soittoaikataulut. Tiedotteessa on oltava myös tapahtumanjärjestäjän tarkat yhteystiedot ja -henkilöt, joihin voi olla yhteydessä meluun tai muihin häiriöihin liittyvissä asioissa. Mikäli valitukset kohdistuvat melutasoihin, niitä on välittömästi alennettava.

Katusoitto

Katusoittajien tulee ottaa huomioon seuraavat ohjeet:

 1. Vapaa esiintymisoikeus koskee vain kaupungin hallinnoimia katu-, tori ja puistoalueita.
  • Liikekeskuksissa tai kauppojen edustoilla esiinnyttäessä lupa on kysyttävä aina kiinteistön omistajalta.
  • Kauppatorin suhteen tulee kysyä erikseen soittopaikkaa osoitteella myyntipaikat@intoseinajoki.fi.
  • Mikäli on epäselvää kuuluuko alue kaupungin hallintaa, ota yhteyttä Karttapalveluihin, karttatilaukset@seinajoki.fi, 050 378 6093 / 06 416 2255.
 2. Valitse paikka, joka ei haittaa ketään. Soitto ei saa häiritä toritoimintaa, asukkaita, jalankulkua, liikennettä tai alueen tapahtumia. Häiritsevä, jatkuvasti samassa paikassa soittava katusoittaja, voidaan kehottaa poistumaan huoltomiehen, vartija tai poliisin toimesta.
 3. Katusoitossa sähköinen äänen vahvistaminen ulkoisella virtalähteellä (esim. aggregaatti tai verkkovirta) on kielletty.
 4. Katusoitto on sallittua kello 9-20.
 5. Näistä ohjeista poikkeavassa tapauksessa, ota ajoissa yhteyttä ymparisto@seinajoki.fi. Musiikin soittaminen voi onnistua luvan hakemisella. Lupaa äänentoistoon Keskustorilla voi tiedustella myyntipaikat@intoseinajoki.fi.
 6. Esiintyjä pitää tapahtumapaikan ja sen lähiympäristön siistinä esityksen aikana sekä vie kaikki roskat ja muut jätteet omalla kustannuksellaan pois tapahtumapaikalta välittömästi esiintymisen jälkeen.
 7. Järjestyslaki kieltää aina häiritsevän metelöinnin, johon myös katusoitto joissakin tapauksissa voidaan rinnastaa.