Melutorjunnan tavoite on taata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, missä melusta on mahdollisimman vähän haittaa. Esimerkiksi erilaisten rakennustöiden ja yleisötilaisuuksien melu saattaa häiritä lähialueen asukkaita.

Siksi tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä (Ympäristönsuojelulaki 118 §) ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tapahtuman järjestäjän on hyvä ottaa yhteys Seinäjoen ympäristönsuojeluun mahdollisimman varhaisessa suunnittelun vaiheessa, jolloin vältytään viime vaiheessa yllättäviltä toiminnan rajoituksilta. Samalla katsotaan tapahtumalle riittävä meluilmoituksen jättöaikataulu, että ilmoitus ehditään käsittelemään lupalautakunnan kokouksessa. Ilmoitus on tehtävä aina kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Meluilmoituksesta annetaan päätös, jossa on määräyksiä mm. melun leviämisen ehkäisemisestä, jätehuollosta sekä tiedottamisesta lähialueen asukkaille.

Tiedotus melusta alueen asukkaille

Viranomaisen päätökseen kirjataan tapahtumanjärjestäjän velvollisuus tiedottaa lähialueen asukkaita talokohtaisesti tulevasta tapahtumasta. Muutoin lehti-ilmoitukset tapahtumasta ovat riittäviä.

Tiedotteessa on mainittava musiikin soundcheck- ja soittoaikataulut. Tiedotteessa on oltava myös tapahtumanjärjestäjän tarkat yhteystiedot ja -henkilöt, joihin voi olla yhteydessä meluun tai muihin häiriöihin liittyvissä asioissa. Mikäli valitukset kohdistuvat melutasoihin, niitä on välittömästi alennettava.