Seinäjoen alueella järjestetään nuorille vapaa-ajan toimintaa ja tapahtumia eri kaupunginosissa toimivissa nuoriso- ja kerhotiloissa. Lisätietoja nuorisotiloista antavat tilojen nuoriso-ohjaajat sekä nuorisotoimisto. Seuraa aukioloaikoja tilojen omilta somekanavilta. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Nuorisotiloilla on voimassa yhteisiä periaatteita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus ja viihtyvyys.

  • Päihteettömyys. Seinäjoen kaupungin nuorisotiloilla toiminta on aina päihteetöntä. Alkoholijuomien tuominen tiloille tai niiden alueille on kiellettyä. Kaikista tapauksista ilmoitetaan kotiin huoltajille.
  • Tupakoimattomuus. Nuorisotilojen alueella ei saa tupakoida. Myös tupakkatuotteiden tuominen tilalle on kielletty. Myös nuuskan ja energianuuskan käyttö on nuorisotiloilla kielletty.
  • Energiajuomat. Nuorisotiloilla ei saa juoda energiajuomia, eikä niitä saa myöskään tilalle tuoda.
  • Käytöstavat ja turvallisuus. Nuorisotiloilla kunnioitetaan ohjaajia, muita nuoria ja nuorisotilan omaisuutta. Näin kaikilla on mukavaa ja turvallista. Jos nuoren kanssa tulee ongelmia käytöksen suhteen, eikä sitä keskustelemalla saada korjattua, voidaan nuorta pyytää poistumaan tilalta.
  • Ohjaajat. Nuorisotiloilla on aina paikalla vähintään kaksi täysi-ikäistä ohjaajaa. He ovat joko nuorisoalan ammattilaisia tai opiskelijoita. Ohjaajat ovat mukana niin ilossa ja itkussa, kuin ystävyydessä ja riidassakin. He pyrkivät tukemaan ja kannustamaan nuoria omaehtoiseen toimintaan ja ottavat mielellään vastaan nuorten ideoita ja ajatuksia toiminnan kehittämiseksi.
  • Yhteydenpito kodin ja nuorisotilan välillä. Nuorisotilan ohjaajat ovat tarvittaessa kotiin yhteydessä, mikäli sääntöjen noudattaminen ei nuorelta suju. Toivottavaa olisi myös se, että kotoa oltaisiin yhteydessä ohjaajiin, mikäli tulee jotakin kysyttävää.
  • Sääntöjen rikkominen. Jos nuori rikkoo nuorisotilan sääntöjä, pyritään asioihin puuttumaan ensisijaisesti keskustelemalla. Jos keskustelu ei auta, muita keinoja ovat nuorisotilalta poistaminen tai porttikielto määräajaksi. Jos sääntöjen rikkomista tapahtuu toistuvasti, otamme yhteyttä kotiin.

Jokaisella nuorisotilalla on lisäksi omia tilakohtaisia sääntöjä ja tapoja, joita jokaisen tulee noudattaa.