Sairaalamuseo sijaitsee Seinäjoen Piirillä, Törnävän historiallisen mielisairaalan alueella. Museo toimii arkkitehti Axel Mörnen suunnittelemassa talossa, joka valmistui alun perin epileptikkojen hoitolaitoskäyttöön vuonna 1928. Puistomainen piirin alue rakennuksineen on säilynyt hyvin alkuperäisenä.

Sairaalamuseossa esitellään eteläpohjalaisen terveydenhuollon historiaa ja osa-alueita psykiatriasta somatiikkaan sekä Härmän sairaalan toimintaa. Museolla on laajat tilat ja monipuoliset kokoelmat. Noin 40 näyttelyhuoneessa kerrotaan muun muassa eteläpohjalaisista sairaaloista, sairaanhoidon historiasta, lastensairauksien hoidosta, kirurgiasta, neurologiasta, sotasairaaloiden toiminnasta ja voitetuista sairauksista.

Törnävän sairaala-alueella on pitkään myös asuttu. 1960-luvulle saakka sairaala muodosti osittain suljetun yhteisön, jossa potilaat, hoitajat, palveluskunta ja virkamiehet asuivat yhdessä. Myös tämän lähes omavaraisen yhteisön elämää esitellään Sairaalamuseossa.

Sairaalamuseon on perustanut 1991 Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys. He ylläpitivät museota vuoteen 2021 asti keräten aineistoa, tallettaen tietoa ja järjestäen opastuksia. Vuoden 2022 alusta Sairaalamuseo on ollut osa Seinäjoen museoita.