Me Seinäjoella haluamme, että kaupunkilaiset voivat hyvin. Siksi kaupunkiin on kehitetty kulttuurihyvinvointisuunnitelma, jossa määritellään, miten kaupunki parantaa kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurin avulla vuosina 2022-2025.

Seinäjoen kaupungin kulttuurihyvinvointisuunnitelma

  • kertoo mitä kulttuurihyvinvointi Seinäjoella on, mitä tulee seuraavaksi tehdä ja mitä uutta haluamme kokeilla.
  • on osa Seinäjoen kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa sekä yhteisiä maakunnallisia ja paikallisia tavoitteita.
  • rakentaa kaupungin asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja kohdata.
  • ymmärtää taiteen ja kulttuurin itseisarvon.
  • avaa kaikille kaupunkilaisille ja kaupungin toimijoille tilaisuuksia keskustella kulttuurista ja hyvinvoinnista.

Seinäjoen kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2022–2025 (PDF)